Bredare gångar för bättre flöde i vagnen, längsgående sittning, så kan det se ut i framtidens t-bana. Foto: SLL

T-banevagnarna byggs om – se bilder här

Nu ska SL bygga om sina tunnelbanevagnar. Bland annat görs mer plats åt barnvagnar och rese-cyklar. Vagnarna får även digitala infoskyltar.

  • Publicerad 11:33, 21 mar 2017

SL tänker modernisera sina tunnelbanevagnar. Bland annat ska säten placeras längs med väggarna så att det blir lättare att stå, gå och röra sig i vagnarna, och det blir särskilda platser för barnvagnar och rullstolar, även cyklar av den sort som är tillåten redan idag.

Även ett helt nytt info-system med digitala skyltar ska sättas upp inne i vagnarna.

– Man tänker sig motsvarande det som finns i innerstadsbussarna idag, där man kan få information om var man befinner sig, byten och liknande, säger Claes Wersäll, pressekreterare åt Moderaterna i Stockholms läns landsting.

Stockholms nya t-banetåg får designpris – här är detaljerna

Totalt 271 vagnar görs om och notan landar på cirka 1,3 miljarder kronor.

Syftet är framförallt att skapa mer utrymme och minska trängseln för passagerarna, enligt Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– Med satsningen får vi en bättre tunnelbana för fler. Det blir lättare att resa i rusningstid. Det blir lättare att kliva på och det blir lättare för de som kör tågen att följa turlistan, säger han.

Förarlösa tåg till t-banans röda linje kan stoppas

– Sätena ska bytas ut och få nya placeringar, samtidigt som det kommer finnas bättre trafikinformation och nya trygghetkameror. Det ska bli ett lyft för resenärerna samtidigt som det ska ge en förbättrad arbetsmiljö i förarhytterna, fortsätter han.

Ärendet ska upp i landstingets trafiknämnd i eftermiddag. Arbetet är tänkt att utföras under 2019-2022, med nio vagnar åt gången.

Prioplatser med närhet till räcken. Foto: SLL

Det här vill landstinget göra (bland annat)

Ny inredningslayout inne i vagnarna – ska bli mer plats åt funktionshindrade, barnvagnar och hopfällbara cyklar.

Nya dörrar.

Nytt informationssystem med infoskyltar inne i vagnarna.

Ny kameraövervakning – fler kameror och bättre bildkvalitet.

Modernare förarhytt.

Alkolås i förarhytt.

Vagnarna som ska rustas är de som körs i tunnelbanan i dag och som är av modell C20. De äldre tåg som fortfarande körs på vissa sträckor berörs inte av upprustningen.