Ekonomi. Täby församling måste avsluta vissa verksamheter och säga upp personer då de tappar medlemmar. Foto: Privat

Täby församling tappar medlemmar

På grund av sviktande medlemsantal måste Svenska kyrkan i Täby göra nedskärningar i verksamheten. Mellan sju och tio anställda blir 2021 utan jobb.

  • Publicerad 17:03, 14 sep 2020

Vi ser oss tvingade att avsluta vissa verksamheter

Täby församling har under en lång tid haft ekonomiska svårigheter. Detta på grund av att medlemsantalet fortsätter minska. Nu måste församlingen ta till åtgärder för att fortsätta hålla verksamheten igång.

– Ja, det är de stora värderingsmässiga förändringarna som sker långsamt och under tid. Olika typer av pingstkyrkor och katolska kyrkan växer i andra delar av världen men i Sverige ser vi att de minskar, säger kyrkoherde Michael Öjermo, som är församlingens främste företrädare.

Minskningen har pågått under hela 2000-talet, menar Michael Öjermo och i dag är det lite drygt hälften av Täbys invånare som betalar medlemsavgift till församlingen.

Täby församling har fortfarande många begravningsgudstjänster och konfirmander, men det räcker inte.

– En av förändringarna är att vi ser oss tvingade att avsluta vissa verksamheter, säger Michael Öjermo.

Upp till tio heltider försvinner

Alla verksamheter som idag finns i Täby församling kommer att påverkas och med start i januari 2021 kommer flera åtgärder genomföras. Alla grupper som har hållits under eftermiddagar för låg- och mellanstadiebarn kommer att tas bort. Detta resulterar i att sju till tio heltidstjänster försvinner.

– Det är extremt sorgligt och det är det värsta man kan göra som chef. Är det på det sättet att Svenska kyrkan som organisation har många fler anställda än kyrkor i resten av världen så det blir en anpassning till hur de andra kyrkorna har det, säger Michael Öjermo.

Trots att medlemsantalet minskar så har Täby fler medlemmar om man jämför med hela Stockholms stift.

– Ja, i ett Stockholmsperspektiv är vi unika. Täby är traditionellt och invånarna gillar traditioner, det tror jag är en av anledningarna.

Det slutliga beslutet om förändringen fattas av kyrkofullmäktige senare i höst.

Bekymrade. Lars Thidevall, kyrkorådets ordförande och Michael Öjermo, kyrkoherde i Täby församling är bekymrade över utvecklingen. Foto: Privat

Allt färre är medlemmar i kyrkan

Enligt statistik från årsskiftet 2019-2020 har Svenska kyrkan nationellt en medlemsanslutning på 56 procent. I Stockholms stift är den siffran 47 procent.

I Täby är det 64 procent av invånarna som betalar medlemsavgift till församlingen.