Höstterminen. Efter sommarlovet tar Täby friskola över driften av Löttingelundsskolan. Foto: Privat

Täby friskola tar över Löttingelundsskolan

Löttingelundsskolans kommunala skolverksamhet väntas avvecklas. Täby friskola har slutit ett avtal om att ta över lokalerna – och kan på sikt slå ihop skolan med Gribbylunds friskola.

  • Publicerad 10:05, 11 jun 2020

Ifvarsson. Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Täby. Foto: Källa: Liberalerna

I början av juni fick elever, vårdnadshavare och personal på Löttingelundsskolan ett besked om att kommunen avvecklar sin verksamhet på skolan. Enligt Täby kommun finns det för många skolor på för få elever i området.

På måndagen meddelade Täby kommun att man har slutit avtal med Täby friskola för uthyrning av lokalen, vilket alltså innebär att de tar över driften. Vid onsdagens möte i barn- och grundskolenämnden skulle ett beslut tas i frågan. Det bordläggs dock till senare.

– Vi hoppas att vi kan kalla till en extra nämnd nästa vecka. Det beslutsförslag vi har ligger fortfarande, men vi har inte beslutat om det än, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Hon tillägger:

– Vi inväntar de fackliga organisationerna om de vill göra en central förhandling innan beslutet tas. Vi behöver avvakta lite.

Camilla Ifvarsson medger att processen har gått snabbt.

– Jag har all respekt för att man tycker att det här har kommit hastigt. Men vi såg helt enkelt ingen annan utväg. Vi är tvungna att agera i en svår situation.

På vilket sätt har situationen varit svår?

– Vi hade tappat 100 elever mellan februari och maj. I maj tappade vi ungefär 48 elever. Vi var tvungna att agera nu, säger hon.

Karin Järleby, som är rektor på Täby friskola, kommenterar oron hos eleverna och vårdnadshavare på Löttingelundsskolan.

– Att sätta barn i den här situationen precis innan sommarlovet, det är inte bra. Men nu står vi här. Det är en fantastisk skolbyggnad med skolgård, och vårt mål är att ta hand om eleverna så att de kan stanna i sin skola, säger hon.

Två skolor kan bli en

Täby Friskola driver flera skolenheter i Täby. Bland annat en i Gribbylund, som på sikt kan slås ihop med enheten på Löttingelundsskolan. Det skulle innebära att ett 100-tal elever flyttas över till skolan, och ett elevantal på cirka 200 elever för den nya enheten.

– Men det är en senare process. Till hösten vill vi bara ta hand om de barn som går på Löttingelundsskolan på bästa sätt, säger Karin Järleby.

Stockholm Direkt