Förslag. Kommunstyrelsen vill att Täby får egna kommunvakter, som ska åka och gå omkring i kommunen. Foto: Mikael Andersson

Täby kan få egna kommunvakter

Nu vill Täby kommun ha egna kommunvakter som ska patrullera i kommunen. Ett förslag som kommer att kosta drygt en och en halv miljon.

  • Publicerad 10:55, 3 jun 2020

I juni förra året fick kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ha vakter i kommunens egen regi. Nu är rapporten klar och kommunstyrelsen har beslutat att Täby ska ha så kallade kommunvakter.

– Det handlar om att medborgarna ska känna sig trygga på gator och torg. Vakterna ska arbeta nära grannsamverkan, polis och fältare. Tillsammans blir det en helhet, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Försöksperiod

Kommunvakterna ska verka i hela kommunen men får inte samma befogenheter som till exempel ordningsvakter. De får inte avlägsna, avvisa eller omhänderta personer.

Täby kommer nu att ha två kommunvakter under två år, som en försöksperiod.

Enligt Erik Andersson blir det lättare att styra insatser om vakterna är i kommunens regi.

– Om det till exempel är oroligt vid en park för att ungdomar hänger där, då kan vi styra så vakterna befinner sig i parken, säger han.

Kostar 1,6 miljoner

Kommunvakterna ska enligt förslaget arbeta både till fots och i bil. De kommer även att ha en mobiltelefon dit Täbybor kan vända sig. På ett år kostar tjänsten 1,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade även att ha ordningsvakter anställda av ett bevakningsföretag under de två åren. Ordningsvakterna ska finnas på Täby torg under helger. Detta kommer kosta ytterligare 700 000 kronor per år. Men då ordningsvakterna som arbetat på kemistvägen, K30, inte längre behövs så frigörs pengar, menar Erik Andersson.

Ärendet kommer nu att tas upp i kommunfullmäktige den 15 juni.

Täby upplevs av många som en redan trygg kommun, behövs insatserna?

– Ja, för att Täby ska fortsätta vara en trygg kommun så är det viktigt att man gör detta. Polisen är inte lika synliga på gator och torg idag, vi vill ha mer poliser men nu ser det ut som det gör, säger han.

Stockholm Direkt