Täbybor får pengar tillbaka för flygresa

I mars skulle två Täbybor åka till Hawaii men resan blev inställd på grund av fåglar. De anmälde SAS till Allmänna reklamationsnämnden. Myndigheten menar att SAS ska gå kunden till mötes.

  • Publicerad 11:58, 6 maj 2020

Två Täbybor anmälde flygbolaget SAS till Allmänna reklamationsnämnden då deras flyg i mars i år blev inställt. Tanken var att de skulle åka till Los Angeles för att senare åka vidare till Hawaii. För resan hade de betalt 18 072 svenska kronor. Men flyget ställdes alltså in.

De fick istället boka om sina biljetter med ett annat flygbolag och missade en dag i Hawaii.

Men SAS ville inte betala några pengar till Täbyborna då de menade att "flygningen berott på
extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits."

Kolliderade med fåglar

Planet hade enligt SAS kolliderat med en flock fåglar under inflygningsvägen som orsakat en skada på ena vingen på planet. Det fanns enligt flygbolaget inget reservplan som kunde flyga så många resenärer den dagen och därför ställdes flyget in.

Enligt EU-förordningar så har passagerare alltid rätt till kompensation om ett flyg ställs in men inte om det gjort det skett på grund av extraordinära händelser.

Enligt allmänna reklamationsnämnden (ARN) har SAS dock visat att det inte var det flyg som Täbyborna skulle åka med som kolliderade med fåglar, utan ett annat plan. ARN menar även att SAS inte förklarat varför just parets flyg blev inställt den aktuella dagen.

ARN menar i sitt beslut att SAS rekommenderas betala paret 600 euro vardera.

Många plan kolliderar med fåglar

Det sker väldigt många fågelkollisioner årligen i Sverige mellan flyg och fåglar. Det är dock ovanligt att de leder till en krascher. Enligt trastportstyrelsen så var det 2017, 357 stycken inrapporterade kollisioner mellan flygplan och fåglar i Sverige (civilt flyg)

Stockholm Direkt