För miljön. På fredagen den 24 maj samlas Ett hållbart Täby utanför Täby kommunhus för en klimatdemonstration. På bild: Kjell Perder, Ulla-Marie Petersson tillsammans med Erika Lantz. Foto: Privat

Täbybor samlar till klimatmanifestation

Nästa fredag anordnas en manifestation utanför kommunhuset för att få politikerna att bättra sitt miljöarbete.

  • Publicerad 11:45, 17 maj 2019

I februari i år startade Gribbylund-bon Ulla-Marie Petersson tillsammans med Skarpängsbon Erika Lantz nätverket Ett hållbart Täby. De har själva jobbat för att minska sina egna utsläpp i vardagen – nu vill de att politikerna gör det samma.

– I Sverige fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka när de istället borde minska drastiskt. Vi är många i Täby som är oroliga för klimatförändringarna. Vi ser att kommunen gör mycket som är bra, men vi vill att de ökar sina ambitioner, säger Ulla-Marie Petersson som är medlem i nätverket.

Åtgärdsplan senast år 2020

På fredagen den 24 maj samlas gruppen utanför Täby kommunhus för en klimatmanifestation. De kommer även överlämna förslag på vad kommunen borde förbättra tillsammans med en namninsamling, som i skrivande stund har 237 underskrifter på webben och 80 som de samlat in för hand.

De vill att kommunen ska fatta beslut om att halvera sin utsläpp till 2025, för att Täby ska kunna uppnå det som krävs enligt Parisavtalet.

De vill även att kommunen skapar en ny, forskningsbaserad åtgärdsplan nästa år – och att den följs upp årligen för att säkerställa att målen uppfylls.

– De behöver ta reda på hur stora utsläppen är och göra en plan på hur man minskar dem. Ett sätt att göra detta är att upprätta en koldioxidbudget, något ett tiotal kommuner runtom i Sverige gjort. Det är bråttom nu. Hade vi börjat för tio år sedan så hade det inte varit lika bråttom, säger Ulla-Marie Petersson.

Nytt klimatnätverk ska få Täbybor att leva hållbart

"Övertygad om att vi blir fler"

Ulla-Marie Petersson tror att fler personer vill och kan påverka.

– Jag är övertygad om att vi kommer att bli fler. Vi kommer att fortsätta att samla stöd för förslaget även framöver, säger hon och fortsätter:

– Vi tror att kommunen är väldigt medvetna om problemet men genom en manifestation hoppas vi att de ser att vi är många Täbybor som skulle uppskatta en tuffare klimatpolitik.

Ett hållbart Täby fungerar även som en stödgrupp för Täbybor som vill leva mer hållbart i livet. De tror att små förändringar i vardagen kan skapa ett bättre klimat.

– Vi peppar varandra mycket i gruppen. Vi vill visa att det går att leva ett jättefint liv utan att vi lever över våra egna resurser, säger hon.

Ulla-Maries tips för ett hållbart liv:

Mät hur dina utsläpp ser ut idag. Flyger du fyra, fem gånger per år så har du förbrukat dina resurser för länge sedan.

Semestra i närmiljö och vill du åka långt – välj tåget.

Istället för att ta bilen, cykla en sträcka till jobbet eller åk kollektivt.

Ät mer grönt. Rött kött för med sig höga utsläpp av växthusgaser jämfört med växtbaserad mat.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt