NEJ TILL NYSK. Täbybolagets registrering av varumärket "Nysk", som sägs syfta på "nysoffklädsel", upphävs av Patent- och registreringsverket, PRV. Detta på grund av förväxlingsrisken med hem- och inredningsjättens namn. Foto: Mosphotos

Täbyföretags varumärke får inte heta "Nysk" – för likt Jysk

När en företagare i Täby registrerade varumärket "Nysk" för möbler och möbelöverdrag drog hem- och inredningsjätten Jysk öronen åt sig. Nu har Patent- och registreringsverket, PRV, upphävt namnregistreringen.

  • Publicerad 16:40, 25 maj 2020

Det nya varumärket "Nysk", som Täbyföretaget registrerat hos Patent- och registreringsverket (PRV), blev inte långlivat. Nästan på dagen ett år efter registreringen upphävdes den, med hänvisning till varumärkeslagen.

Täbyföretaget, som under märket skulle sälja möbler och anpassade möbelöverdrag, får nu komma på ett nytt varumärkesnamn – eller överklaga.

PRV gör bedömningen att de aktuella varorna är identiska eller i hög grad lika. "Trots korta ord och att den inledande bokstaven skiljer sig åt finner PRV, särskilt med beaktande av märkets förstärkta känneteckenskraft, att märket "Nysk" uppvisar sådana likheter med det tidigare varumärket Jysk att det finns en risk att de kan förväxlas."

PRV skriver dock att inget av märkesnamnen har någon betydelse på svenska. Ordet "Jysk" betyder förvisso "jylländsk" på danska, men det är ingenting som den genomsnittliga svenska konsumenten känner till. Båda två är "fantasinamn" för gemene man.

Nysoffklädsel

Täbybolaget hävdar dock att det inte finns någon risk för förväxling. Enligt bolaget är "Nysk" en förkortning av namnet Nysoffklädsel och har ingen koppling till varumärket Jysk.

Vidare menar bolaget att produkten riktar sig till en målgrupp som vill byta klädsel på en befintlig soffa de redan har i sin ägo. Dessa soffor har från början inhandlats i butiker som säljer exklusiva möbler, vilket innebär att målgruppen varumärket "Nysk" vänder sig till, inte är detsamma som Jysks målgrupp.

"Vi anser därför inte att vårt varumärke "Nysk" utgör någon som helst risk för att misstolkas eller blandas ihop med varumärket Jysk", skriver bolaget.

Stockholm Direkt