Ny plan. I vinter kommer Täby kommuns cykelplan att göras om och förbättras. Målet är att fler ska ut på cykelvägarna. Foto: Mostphotos

Täbys nya plan för att få fler att börja cykla

Täbys fem år gamla cykelplan ska göras om. Nu vill man se till att satsningarna passar fler – allt från pendlarcyklister till skolbarn. "Vi ska göra det lättare för folk att cykla", säger Johan Algernon (M).

  • Publicerad 16:39, 12 sep 2019

För fem år sedan bestämde kommunen sig för att göra Täbys första cykelplan. Målet är att öka cyklandet och göra vägarna säkrare.

Nu gör man ett omtag, och senare i år ska en ny uppdaterad plan för förbättringar av cykelnätet vara klar.

– Cykelnätet ser annorlunda ut nu än det gjorde för fem år sedan och då är det viktigt att vi uppdaterar planen, säger Niklas Wennberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

I den nya cykelplanen som presenteras i december kommer man bland annat att fokusera på att se över det nuvarande cykelnätet för att få en bättre helhet.

Samtidigt ska man titta på de nya områden som byggs just nu, som Arninge, Täby park och västra Roslags-Näsby.

Man har även tydligare identifierat vilka grupper som använder sig av cykelvägarna.

– Åtgärdsplanen kommer inte vara lika inriktad på pendlingscyklister som tidigare. Vi har nu gått mer på djupet när det gäller alla trafikgrupper. Både pendlingscyklister, barn och ungdomar och vardagscyklister, säger Niklas Wennberg.

Mer information

Fler cykelställ i kommunen, tydligare skyltar och mer information är även det en bidragande faktor till att fler väljer cykeln, menar Johan Algernon (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Vi måste öka informationen och göra det lättare för folk att cykla. Vi ska inte bara bygga till nya cykelvägar utan hitta de stråk som finns och länka samman dem med varandra, säger han.

Målet med planen är att antalet cyklister i Täby ska fördubblas under en tio års-period. Nu har fem år gått sedan den första cykelplanen och kommunen ser positiva resultat.

– Det roligaste är att under de fem åren som vi jobbat med detta så har cyklingen ökat med 63 procent, vilket tyder på att vi kommer att nå målet, säger Niklas Wennberg.

Säkrare vägar till och från skolan

Nätverket Ett hållbart Täby, ett partipolitiskt obundet klimatnätverk, har under sommaren samlat in och sammanställt synpunkter från cyklister i Täby, och lämnat över dem till stadsbyggnadskontoret.

De tycker att Täbys plan är bra men menar att mer insatser måste till. Nätverket lyfter bland annat upp att vägarna till och från skolan måste bli säkrare.

– Vi vet att många idag inte låter sina barn cykla själva till skolan då de upplever att det är otäckt, där vill vi se säkrare cykelvägar vid korsningar och trafikerade vägar, säger Berit Olofsson, medlem i Ett hållbart Täby.

Johan Algernon säger att de arbetar med problemet.

– Vi vill höja säkerheten och det gör vi genom vårt skolvägsprojekt. Men det blir moment 22, många skjutsar barnen i bil vilket bidrar till att trafiken blir mer otrygg, säger han.

I december ska den reviderade cykelplanen bli klar, och lämnas över till politikerna som ska fatta beslut om den.