Snyggt? Så här ska det nya bullerskyddet se ut som ska dämpa bullret från trafiken mot Drakenbergsparken och Tantolunden. Foto: Stockholms stad

Tanto ska skyddas från trafikbrus – med "urbant bullerskydd"

I sommar vill staden sätta upp ett ”urbant bullerskydd” utformat av en konstnär på Liljeholmsbron för att mildra trafikens oljud i Tanto. Men trots en satsning på det estetiska är Skönhetsrådet skeptiskt.

  • Publicerad 08:00, 2 jun 2017

Bullerskärmar i innerstan kan upplevas som barriärer och ha svårare att accepteras, enligt staden, som därför utvecklar en ny typ av skydd, som ska vara både funktionellt och snyggt.

Det nya ”urbana bullerskyddet” har tagits fram i samarbete med forskar- och konstvärlden och har utformats av konstnären Mikael Pauli.

Nu ska det testas på Liljeholmsbrons för att mildra ljudet från trafiken för Tantolundens parkbesökare. Det hyfsat låga räcket ska sättas upp på en 100 meter lång sträcka närmast Södermalm på brons östra sida. Det placeras mellan bilvägen och gång- och cykelbanan. Planen är att det ska göras i juli.

Bildar mönster

Tack vare ett ljusinsläpp genom skärmen kommer gående och cyklister att se ett mönster i skärmarna, som ändras när man rör sig, en så kallad moiré-effekt.

Nu invigs stora gågatan på Södermalm – med konstnärlig vattenläcka

– Det här är ett förhållandevis lågt bullerskydd som fungerar i stadsmiljö som skärmar trafikljud men som också är estetiskt tilltalande, säger Magnus Lindqvist på Miljöförvaltningen.

Förstör intrycken

Men Skönhetsrådet är inte helt sålda på den nya skärmen. Egentligen föredrar rådet de vanliga glasskärmarna och ställer sig frågande till om ”förlusten av det visuella” kan motivera de nya kompaktare skydden. Rådet vill att staden testar skyddet i högst ett år och under tiden ägnar stor omsorg åt hur skyddet uppfattas av olika trafikanter.

Staket runt innergård på Södermalm är inget staket – det är ett konstverk

Och bullerskyddet är tillfälligt. På sikt ska Liljeholmsbron byggas om med nya bredare cykelbanor. Bullerskärmarna ska stå temporärt på bron fram till ombyggnationen, uppger Magnus Lindqvist.

– Det kan bli i ungefär tre år. Sen är tanken att flytta skärmen till en ny plats, säger han.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.