Klart. Kommunen har nu fått tillstånd att muddra kanalen. Foto: Daniel Cannervik

Tappströmskanalen ska muddras för vintertrafik

Kommunen håller deadlinen för muddring av Tappströmskanalen. Arbetet beräknas börja i höst.

  • Publicerad 15:06, 7 jun 2018

För att pendelbåten ska kunna gå från bryggan i Tappström året runt krävs det muddring av kanalen. De båtar som används under vinterhalvåret går nämligen djupare än sommarbåtarna.

– Kommunen hoppas att man hinner få igenom alla ansökningar om att kunna muddra innan permanenteringen, sa Malin Westlund, kommunens trafikplanerare, till Mälarö Tidning i september förra året.

Nu står det klart att kommunen hållit den deadlinen. I slutet av maj gav nämligen länsstyrelsen sitt tillstånd till muddringen. Alltså med god marginal till augusti då pendelbåtslinjen permanenteras efter två års provperiod.

Efter länsstyrelsens beslut planerar kommunen nu för en upphandling. Upphandlingsdokument har förberetts under våren och ska nu kompletteras med miljökrav från länsstyrelsen och en geoteknisk undersökning.

I ett tjänsteutlåtande daterat 1 juni föreslår tekniska nämnden att Jonas Orring, teknik- och exploateringschef på Ekerö kommun, ska ges i uppdrag att teckna avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.

Förhoppningen är att arbetet ska kunna börja i höst och vara klart till pendelbåtens vintertidtabell börjar gälla.

I och med att pendelbåten blir permanent utökas också avgångarna till åtta turer på vardagarna och sex turer under vår och höst. Under sommaren kommer det vara sju turer på vardagarna.

Under vinterhalvåret har pendelbåten varit mindre attraktiv. Detta har dels berott på att båten då gått från bryggan vid Jungfrusund och dels på att de vintergående fartygen är långsammare.

På vinterhalvåret kommer pendelbåten därför fortsätta med tre turer även nästa vinter.

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15

Svårt att få färdtjänstbil från Ekerö

Nyheter Att åka färdtjänst från stan till Ekerö är enkelt. Men åt andra hållet är det svårare. Det får den flitige Ekeröbesökaren Börje Karlsson, 83, ofta erfara.lördag 18/5 1:15