I SO-verkstan i Iman Ehsanis klassrum får eleverna använda sig av sina teoretiska kunskaper i praktiken, och producera innehåll med hjälp av mediala verktyg som radio, bloggar, video och skoltidning. Foto: Emma Löf Hagström

Tenstalärare utsett till årets lärare 2019

Enbacksskolans egen Iman Ehsani är årets lärare 2019: "Jag vill skapa möten och bygga broar mellan föräldrar, skola, organisationer och elever"

  • Publicerad 15:55, 28 nov 2019

Han är SO-lärare och förstelärare, prao-samordnare, med i föräldrarådet samt hjärnan bakom flera temadagar, ett samarbete med Järvaveckan och en helt egen didaktisk metod. Trots det har årets lärare Iman Ehsani har bara hunnit utöva sitt yrke i sex år.

– Pedagogik, didaktik, demokrati, integration och att motverka segregation genom olika typer av samhällsengagemang – det är den röda tråden i allt jag gör, säger han.

Efter att han uppmärksammat att många i området där han jobbar känner en "vi och dom"- känsla gentemot omgivningen föddes de uppskattade temadagarna "Enbacksskolan för fred" och "Barn- och ungdomskultur i Tensta".

– Jag upplever att många här i Tensta och Rinkeby, både föräldrar och elever, uttrycker en misstänksamhet som inte stämmer med verkligheten. Jag tänkte att bästa sättet att motverka detta måste vara genom att skapa möten och bygga broar mellan föräldrar, skola, organisationer och elever, vilket dagarna är till för.

Pedagogisk metod

Väl i klassrummet har han skapat en helt egen pedagogisk metod. Efter att ha forskat och utvecklat den i över ett år implementerade han den i undervisningen.

– Jag kallar den för progressdidaktik. Det är ett gediget didaktiskt system som tydliggör lärandeprocessen kring lärandemål, begrepp och bedömning och möjliggör för eleverna att avgöra sina egna förutsättningar, jobba mot sina mål och se en progression i sin egen utveckling. Det har fungerat otroligt bra.

Inspirerad av mamma

På Leda Lärande-konferensen som Stockholms stad anordnade i oktober fick han ta emot priset som årets lärare med inriktning mot undervisningen i årskurs 7-9, för sitt hårda arbete och sitt brinnande engagemang.

–Det betydde otroligt mycket; det legitimerar allt man gör på något sätt. Min mamma var lärare. I samband med att hon låg på dödsbädden 2004 bad hon mig att läsa en text. Jag sa "självklart, vad är det jag ska läsa?". Då hade hon skrivit en pedagogisk inlämningsuppgift. Jag sa "men mamma, de har ju sagt att du inte har så mycket tid kvar, vad gör du?". Då sa hon till mig att "så länge jag lever Iman, så strävar jag".

Han tystnar ett tag.

– Där och då bestämde jag mig: så länge jag lever ska jag också sträva, och hjälpa andra. Två år efter att hon gick bort så sökte jag till lärarlinjen; skolade om mig helt. Det här priset blev ett bevis på att mammas lärararv lever vidare. Och jag ska aldrig sluta kämpa.

Årets lärare

Namn: Iman Ehsani

Bor: Järfälla

Ålder: 40

Gör: SO-lärare och förstelärare på Enbacksskolan i Tensta

Stockholm Direkt