Skeptiska. Stadsbyggnadskontorets tjänstemän har tittat ett varv extra på planerna för Söderholmen i Vårberg, för att se om det går att bygga radhus där i stället. Men det innebära en del problem, menar kontoret. Foto: Arkitema (Illustration)

Tjänstemän sågar radhusförslaget i Vårberg

Ekonomiska risker, högre hus, eventuella förseningar. Att göra om de långt gångna byggplanerna för Söderholmen i Vårberg, för att bygga radhus i stället, skulle innebära en hel del bekymmer för både staden, projektet och byggherren, enligt stadsbyggnadskontoret.

  • Publicerad 14:41, 10 dec 2018

En kan gissa att det inte uppstod något jubel på stadsbyggnadskontoret när stadens nya politiska styre för några veckor sedan skickade deras plan för Söderholmen i Vårberg tillbaka till ritbordet.

Detaljplanen, som stötts och blötts sedan 2015, var i stort sett klar. Men när den skulle klubbas i slutet av november ville det grönblå samarbetet se om den kunde innehålla stadsradhus, i stället för ett kvarter fyra- till sexvåningshus med totalt 165 nya bostäder.

– Vi är medvetna om att det är sent i processen, men vi vill se om det är möjligt att anpassa projektet bättre till kringmiljön och höjdlandskapet. Det är ett fint och unikt område som vi vill använda på bästa sätt, sa Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, då

Grönblå stoppar sexvåningshus i Vårberg

Nu har stadsbyggnadskontoret tittat på planerna ett varv till. Och någon större entusiasm går inte att hitta mellan raderna i deras svar till politikerna heller.

De har tittat på tre olika alternativ för placering av radhusen. Men problemen som skulle uppstå om planerna görs om är, enligt tjänstemännen, flera:

● Om samma antal nya bostäder ska byggas kommer staden behöva bygga ett högre kvarter bredvid radhusen. I alternativen finns hus med höjder på mellan sex och tolv våningar, något som i sin tur kan leda till mindre och mörkare gårdar.

● Projektet kan bli försenat eftersom en ny detaljplan måste tas fram och ställas ut på granskning.

● Vissa grannar kommer få bättre utsikt över Mälaren. Men andra sämre.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

● Parkeringssituationen kommer bli svårare att lösa, eftersom radhus leder till att fler parkeringsplatser på marknivå troligen kommer behövas.

● Att göra om projektet kan bli dyrt för staden, eftersom majoriteten av intäkterna för projektet skulle ha kommit från att sälja marken för det kvarter som nu kan slopas. Det skulle också bli dyrare för det byggföretag som har fått markanvisningen för projektet och som normalt inte bygger radhus.

"Kontoret bedömer att de strukturella och ekonomiska utmaningarna med att tillföra radhus och i övrig förändra kvarter A betydligt påverkar förutsättningarna att genomföra projektet som helhet", skriver stadsbyggnadskontoret i sitt svar.

På fredag den 14 december ska politikerna i stadsbyggnadsnämnden ta ställning till stadsbyggnadskontorets svar.

Så ser radhusalternativen ut:

Första alternativet: En radhuslänga med åtta radhus, samt flerbostadshus på mellan fyra och åtta våningar. Foto: Arkitema

Andra alternativet: 16 radhus i två längor och ett kvarter där det högsta huset är tolv våningar och resten sex till sju våningar. Vissa grannar kommer få bättre utsikt över Mälaren, men andra sämre. Foto: Arkitema

Tredje alternativet: 16 radhus i två längor och ett slutet kvarter med flerbostadshus på sex till tio våningar, något som kommer leda till en mörkare innergård, jämfört med ett öppet kvarter. Foto: Arkitema

Planen för Söderholmen

Planen för Söderholmen gäller dels själva Söderholmsskolan och dels området omkring den.

Skolan planeras att byggas om, för att ge plats för åt cirka 900 elever och få en större skolgård. Grusfotbollsplanen som finns idag ska ersättas med en konstgräsplan för sju spelare.

I det ursprungliga förslaget planerades cirka 300 bostadsrätter i två kvarter, bestående av lamellhus på fyra till sex våningar. Men när detajlplanen skulle klubbas återremiterades delar av planen, eftersom den styrande grönblå majoriteten ville se om det går att bygga radhus vid ett av kvarteren.