Jämställdhet. Camilla Skyttman, verksamhetsutvecklare på Tjejjournen Huddinge, vill ha en kommunal jämställdhetssamordnare i Huddinge för att fler aktivt ska kunna jobba mot machokulturen i klassrummen. Foto: Sara Ringström

Tjejjouren Huddinge: ”Pojkar tvingas in i machorollen i skolan”

Våldet finns i Huddinges skolor varje dag och i många klassrum råder en stark machokultur. Det menar Tjejjouren Huddinge som har besökt nio av kommunens grundskolor. Vi måste börja förebygga tidigt, menar kommunens politiker. Samtidigt upplever lärarstudenter att de saknar verktyg för att jobba mot våldet.

  • Publicerad 14:20, 7 jul 2017

Sedan förra våren har Tjejjouren Huddinge träffat över tusen ungdomar mellan 12 och 16 år i Huddinge kommun för att prata om normer, kroppen, sex, relationer och livet på internet.

Många ungdomar berättar att våldet är ett dagligt inslag i deras liv och att klassrummen genomsyras av en stark machokultur.

– Det är ofta ett motstånd när vi kommer ut i klassrummen. Det uttrycks sexism både mot klasskompisarna och oss, säger ­Camilla Skyttman, verksamhetsutvecklare på Tjejjouren Huddinge.

Hon förklarar:

– Pojkar fostras till en ­hypermaskulinitet som de måste försvara till varje pris. Det finns mycket att förlora på att inte vara manlig, för det ger makt. Är du inte en del av normen blir du utsatt. Skolan är en normfabrik där du följer stereotyper för att överleva.

Våld vanligare bland unga

Dessutom kryper våldet i nära relationer allt lägre ner i åldrarna. Enligt jouren är var femte kvinna som blir utsatt för våld i nära relation mellan 15 och 24 år.

– Svartsjuka och kontroll ses ofta som något gulligt i unga relationer och våldet tas inte på allvar.

Det visar bara att arbetet jouren gör verkligen behövs, menar hon. Kommunens politiker verkar hålla med. När jouren frågat dem vad kommunen kan göra för att förebygga våld svarar de flesta politiker: Börja prata normer tidigt.

Tjejjouren har mött lärarstudenter för att fråga om de får vad som krävs för att möta politikernas förväntningar.

– Inga kände att de har, ­eller kommer ha, den kunskapen de behöver för att klara av att jobba med de här frågorna. Då förstår jag att det inte händer något. Det finns en politisk förväntning som inte är förankrad i någonting.

Prata om porr

I dag krävs ofta att lärarna har ett eget engagemang för att jobba med frågor om jämställdhet, menar hon.

– På sexualkunskapen pratar de om mens, det ligger inte i linje med var ungdomarna befinner sig. Många ser redan på porr. Det måste vi prata om. Och vad man kan göra om en kompis blir utsatt för något.

Hon beskriver försöken att bjuda in tjejjouren två timmar per termin som en nödlösning.

– Hela samhället måste agera och jobba mot samma mål. Det fungerar inte om vi pratar om jämställdhet i klassrummen och sedan går ungdomarna ut därifrån och möter reklam eller porr som berättar det motsatta. Föräldrarna måste också engagera sig

Mobila teamet i Huddinge har till exempel träffar med tonårsföräldrar för att prata om vad de kan göra.

– Vi måste vara medvetna om vad som händer i barnens liv och våga prata om det.

Flera politiker jouren pratat med tar också upp bättre belysning och fler öppna ytor som en lösning på våldet.

– Men vem är det vi vill skydda med det? Mörkret är inte förövaren! Om vi istället går till roten av problemet behövs inte allt det där. Vi måste bryta det som gör att våld uppkommer. Alla måste engagera sig och jobba förebyggande, innan någon blir förövare.

Huddinges politiker: Så stoppas våldet i kommunen

Tjejjouren Huddinge frågar kommunens politiker: 20 procent av allt våld i nära relationer sker mot kvinnor mellan 15 och 24 år. Våldet kryper allt lägre ner i åldrarna. Hur ska vi arbeta våldsförebyggande med våra ungdomar i kommunen?

M, Christina Eklund:

– Vi ska arbeta med detta i skolan! Det är den arena där vi når alla ungdomar och de ska fokusera på att belysa att jämställdhet ligger till grund för vårt svenska samhälle.C, Lisa Alexandersson och Lars-Göran Sande:

– Vi tror på det förebyggande arbetet som ska ske tidigt, långt ner i åldern. Det behövs pedagoger i förskolan som kan se mönster och vad som kanske är på gång. Det behövs mer utbildning och att man lär unga att visa respekt för varandra.
L, Bo Källström:

– Skolan har en otroligt viktig roll och där kan vi göra mer! Vi kan jobba med utbildningsprogram som syftar till att förändra attityder och värderingar som strider mot jämställdhet.


 

KD, Tomas Hansson:

– Vi är ett familjeparti och vill arbeta för att ge familjer förutsättningar att ge sina barn och unga en trygg miljö att växa upp i. Vi vill skapa förutsättningar för föräldrar att kunna vara hemma längre med barnen. En bra uppväxt – bra värderingar!


 

MP, Zaire Kanat:

– Börja i tidig ålder i skolan med att sätta gränser och medvetandegöra strukturerna kring jämställdhet. Sen behöver vi också lyfta föräldrarna! Hur pratar de med sina barn kring dessa frågor?
S, Sara Heelge Vikmång:

– Att arbeta mer med uppsökande arbete som vi redan i dagsläget är bra på. Vi måste också bryta värderingar som ligger till grund för machokulturen. Exempelvis att inte tolerera ett sexistisk språk, trakasserier och annat. Vi har också som mål att varje ungdom i grundskolan ska känna att de har minst en vuxen som de har förtroende för och kan berätta saker för.V, Nujin Alacabek:

– Vi tror på att satsa på kvinnojourer och att det ska vara tillgängligt att få stöd och hjälp. Sen att skolan, kuratorer och elevhälsa aktivt arbetar med dessa frågor i skolorna. Vi vill se mer resurser till fler ungdomscentraler för att hjälpa och stödja ungdomar i kommunen.

Enkät: Tjejjouren Huddinge

Tjejjouren Huddinge

Tjejjouren Huddinge är en religiöst- och partipolitiskt obunden organisation. Nästan alla på journen jobbar ideellt.

Tjejjouren har en chat för att stötta alla som själva definierar sig som tjejer och som behöver prata om tankar, känslor eller något de varit med om. 

Medveten är Tjejjouren Huddinges eget metodmaterial som innehåller teman med olika övningar. Bland annat tar det upp frågor om normer, kroppen och sex. Tanken är att hjälpa unga att veta hur de kan ingripa utan att utsätta sig själv för fara i olika situationer.

Jouren har hittills arbetat utifrån Medveten i nio av Huddinges skolor. Till hösten kommer de besöka resterande skolor.

För mer information, se www.tjejjouren.se/tjejjourenhuddinge.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.