Toavatten spolades rakt ut i Årstaviken

Boende i ett av Liljeholmskajens höghus har spolat toavatten rakt ut i Årstaviken. Nu utreds om byggherren JM, som felkopplat avloppet, gjort sig skyldig till miljöbrott.

  • Publicerad 09:00, 22 jun 2019

Det var i november förra året som Stockholm vatten och avfall upptäckte att byggherren JM hade kopplat avloppet fel så att vatten från toaletter, dusch, disk och tvätt släpptes rakt ut i Årstaviken med dagvattnet.

Enligt JM hade avlopps- och dagvattenledningarna förväxlats. Så fort läckan från det vita höghuset vid Liljeholmskajen upptäcktes åtgärdade JM felet.

Men då hade vatten från boende släppts ut orenat sen huset stod färdigt. Inflyttningen pågick under 2016 och 2017.

Exakt hur många hushåll som hade felkopplat avlopp vill varken staden eller JM svara på men enligt Stockholm vatten och avfall var det hushåll i den högre delen av huset och lokaler i bottenplan som var berörda.

JM utreds för miljöbrott

Avloppshaveriet har fått stadens miljöförvaltning att åtalsanmäla JM. En sådan anmälan är staden skyldig att göra om det finns en misstanke om miljöbrott. Frågan utreds nu av polis och åklagare. Eftersom fallet är belagt med förundersökningssekretess är miljöförvaltningen förtegen om detaljer.

Staden vet inte hur marinan i Marievik sköter avloppet

JM:s regionchef Mikael Åslund skriver i ett mejl till SöderortDirekt att JM ser allvarligt på att ett sånt här fel kunde inträffa och tillägger att bolaget har vidtagit åtgärder för att det inte ska kunna hända igen.

Höga halter av kolibakterier

Klart är att badande i närheten av Liljeholmskajen har kastat sig ner i vatten som inte har hållit måttet. Det visar vattenprover som miljöförvaltningen började ta runt soldäcket vid kajen och vid Årstaskogen förra året, som en del av utredningen av nya allmänna badplatser.

Även om proverna inte är officiella ännu, två års sammanhängande provtagning krävs innan staden uttalar sig om vattenkvaliteten, så uppger Jerzy Slazak på miljöförvaltningen att det förra året var mycket höga halter av kolibakterier vid Årstaskogen och varierande halter vid soldäcket. Troligen berodde det på höghusets felkopplade avlopp.

– Proverna är fortfarande inte helt okej men de ser bättre ut i år än i fjol, säger Jerzy Slazak.

Straffet för brott mot miljöbalken är böter eller fängelse.

Läcka. Det var hushåll i det vita höghuset(till vänster i bild) som hade felkopplat avlopp. Toavatten och annat spillvatten släpptes rakt ut i Årstaviken. Foto: Per Brandt