Tobakstillstånd. I en av butikerna som fått avslag har man hittat smuggelcigg. Foto: Sacharias Källdén

Tobakshandlare i Huddinge förlorar tillståndet

För att kränga cigg och snus krävs tillstånd, sedan den nya tobakslagen trätt i kraft. Tobakshandlare prövas på samma sätt som den som säljer alkohol. Hittills har tre handlare i Huddinge fått avslag.

  • Publicerad 14:07, 25 feb 2020

Efter att den nya tobakslagen trädde i kraft 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak. Den som sedan tidigare är dömd för våld och narkotika går bort och får inte längre sälja cigaretter, snus eller elektroniska cigaretter. Samma sak gäller kriminalitet där alkohol varit inblandat, och ekonomisk brottslighet. Hanteringen sköts av kommunens tillståndsenhet som också sköter alkoholtillstånden.

Hittills har 70 av Huddinges totalt 73 tobakshandlare granskats tre år tillbaka i tiden. Då gäller kontroll hos polisen, Kronofogden och Skatteverket. Tre av dem har fått avslag på sin ansökan.

– I ett av fallen gjorde vi tillsyn ihop med polis och Skatteverket. Där hittade vi en lite skummare typ av cigarett, alltså smuggelcigarett som inte har har importerats till Sverige på rätt sätt. En annan del var att den ekonomiska bokföringen inte var som den skulle, säger Staffan Stafström, miljöchef på Huddinge kommun.

Misstänkt för brott

Tobakshandlaren är därmed misstänkt för brott. Handlaren har vid flera tillfällen betts att redovisa hur inköp har finansierats, men inte skickat in några kompetteringar, och heller inte överklagat beslutet.

Två av handlarna som har fått avslag har fortfarande tid på sig att överklaga. Den ena har flera obetalda skulder och gör det omöjligt att hämta uppgifter från Skatteverket genom att inte uppge vem som är ägare.

Den andra ska inte ha skött sin bokföring ordentligt. Men bolaget har svarat att det bara var en gång och att det var en anställd som orsakade det. Den anställde fick sparken direkt efter händelsen.