EDS ALLÉ. Nu har kommunstyrelsen godkänt att teknik- och fastighetsutskott får använda 11 600 000 kronor till återstående gatu- och parkarbeten inom Eds allé år 2019-2022 Foto: Upplands Väsby kommun

Tolv miljoner till gator och parker i Eds Allé

Bostadsområdet Eds Allé i Väsby växer fram. På måndagen gav kommunstyrelsen klartecken till knappt tolv miljoner kronor för återstående gatu- och parkarbeten. Och i Runbyrondellen och Filip den Rödes rondell väntar en överraskning.

  • Publicerad 13:39, 7 feb 2020

Jag kan åtminstone säga att det blir kopplingar till forntid och framtid.

Beslutet i kommunstyrelsen innebär att kommunen nu kan genomföra finplanering i området i form av färdigställande av Filip den Rödes rondell (Mälarvägen/Vällstavägen), garantiskötsel för parkområden och färdigställande av gator inom södra området.

Pengarna ska även räcka till att göra klart gång- och cykelbanor, samt belysning och träd mot Väsbyhems kvarter.

– I det fleråriga perspektivet finns det en del kvar att bygga, men det som hittills vuxit fram i Eds Allé ska nu bli en mer färdigställd miljö, vilket vi hoppas och tror att de boende i området kommer att uppskatta, säger Roland Storm (VB), ordförande i teknik- och fastighetsutskottet i ett pressmeddelande.

Gårdstunet får träd

Gator inom det södra området har hittills bara anlagts med grovasfalt. Finarbetet väntas vara klart före semesterperioden. Kompletterande asfaltsarbete på lokalgatan Drängstråket beräknas bli klart under hösten och Gårdstunet, strax norr om Eds Allé, ska anläggas med gräs och träd.

Barnfamiljer i protest mot parkeringsplaner

Arbetet med gång- och cykelbanor mot Väsbyhems kvarter sker i anslutning till att Väsbyhems hus blir färdiga. Kommunens stadsträdgårdsmästare Nils Odén är ansvarig för att Filip den Rödes rondell och Runbyrondellen får utsmyckningar. Han ligger bakom många innovativa och tankeväckande utsmyckningar, men rondellernas utseende vill han inte avslöja än:
– Jag kan åtminstone säga att det blir kopplingar till forntid och framtid. Väsby blir som bäst när vi genom det offentliga rummet kan kombinera vår historia med en önskad framtid, säger han.

Eds Allé

I det område som ligger väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs - i flera etapper och av flera byggföretag - småhus och flerbostadshus som kommer att inrymma minst 800 bostäder.
Kommunen bygger även en förskola i området och ansvarar för infrastrukturen i området.

Arbetet har omfattat flytt av Mälarvägen samt förlängning och upprustning av Älvsundavägen. Det har anlagts ett parkstråk med dagvattendammar och nya lokalgator norr och söder om nya Mälarvägen.

Fler nyheter i Vi i Väsby

Privatkörde militärfordon – får behålla jobbet

Nyheter Försvarsmakten ville avskeda Väsbybon En Väsbybo anställd vid Försvarsmakten har flera gånger använt militärens fordon för privat bruk. Försvarsmakten ville ge mannen sparken, men ansvarsnämnden tyckte att det räckte med löneavdrag.fredag 28/2 16:30

Älskade klenoder får nytt andrahandsliv

Nyheter Här går skatter från dödsbon tillbaka till marknaden Vad händer med dina prylar när du dör? Många av oss tycker att vi har för mycket, och när en anhörig går bort blir det många saker att ta hand om. Richard Sjöberg ger gamla prylar nytt liv i sin...fredag 28/2 15:24

Demensboende i Väsby lex Sarah-anmäls

Nyheter En boende misshandlade annan boende En person på ett demensboende i Upplands Väsby har blivit allvarligt misshandlad av en annan boende. Enligt en lex Sarah-anmälan fick den drabbade ta emot ett 30-tal slag över hela kroppen och fick...fredag 28/2 11:20
Stockholm Direkt