Campus Manilla och Fredrikshovs slotts skola vill testa att ge betyg redan i fjärde klass. Foto: Sacharias Källdén/Linda Gren

Toppskolor på Östermalm vill testa betyg från fyran

Tre skolor har anmält sig till att testa betyg redan i årskurs 4. En ligger i Vallentunua, två på Östermalm.

  • Publicerad 08:00, 26 maj 2017

Skolverket har utlyst ett nationellt försök där elever får betyg från årskurs fyra i stället för som i dag, från sexan. Så sent som i onsdags hade bara tre skolor i hela landet anmält sig till försöket. Deadline sträcker sig till 31 maj.

En skola ligger i Vallentuna, övriga två är Östermalms-skolorna Campus Manilla och Fredrikshovs slotts skola. Skolorna drivs av olika stiftelser men samarbetar.

Vallentunaskolan först ut i Sverige med betyg från fyran

Maija Möller Grimakova är rektor på båda skolorna och förklarar varför de har valt att ansöka.

– Vi vill vara med och påverka och inte låta andra bestämma och sedan behöva köpa deras resonemang. Det bästa sättet att göra det är att ansöka. Mina skolor ligger i topp betygsmässigt så vi måste ta vårt ansvar, säger hon.

Hur ser du på att ge betyg i årskurs 4?

– Det är det vi vill ta reda på och ta aktiv ställning till. Tanken med försöksverksamheten är ju att prova och sedan göra utlåtande om vad som fungerade bra och mindre bra, säger hon.

Desperata jakten efter en plats på statusskolan på Djurgården: "Föräldrar gråter"

Vad finns det för fördelar och nackdelar tror du? 

– Fördelen är att vi får vara med och påverka. Nackdelen kan väl vara att vi inte vet hur det kommer påverka våra elever. Men det är svårt att spekulera i nu, det är det vi vill ta reda på. Fråga om ett år så ska jag svara, säger hon.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-ar-skolan-dar-6-000-barn-koar-for-54-platser/aRKpeD!9aQCUCRaA3Eqgrz3aa8Kg/

Enligt Maija Möller Grimakova har frågan diskuterats både bland föräldrar, barn och lärarna på skolan innan ansökningarna gjordes och en majoritet i alla grupper vill vara med och testa betygssystemet enligt henne.

– Vi har frågat berörda föräldrar och en övervägande del var positiva till att testa, det handlar inte om att alla vill ha betyg utan om att de vill vara med i försöket. Det är samma sak med lärarna, alla är överens om att vi vill påverka, säger hon.

Vad är grejen med Manillaskolan?

Betyg och stress i skolorna skrivs det om. Finns det någon risk att det kan leda till ökad stress hos era elever som du ser det?

– För det första är det bara en försöksverksamhet som inte bör leda till någon stress, vi jobbar mycket med bedömning, struktur och stresshantering konstant i alla fall. Så om det finns någon skola som är bäst lämpad för att vara med i försöket och möta det så är det vi, säger hon.

Oavsett om det bara blir tre skolor i hela landet blir projektet av enligt Skolverket.

– Vi vet av erfarenhet tidigare att ansökningar kommer in på slutet och sista ansökningsdagen är den 31 maj. Det är lite tidigt att säga utfallet, säger Mattias Ragert, pressansvarig på Skolverket.

Om det blir få skolor som vill delta har Skolverket en möjlighet att öppna upp en ny ansökningsomgång inför läsåret 2018-2019.

Försök med tidigare betyg

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg i årskurs fyra och fem i skolan.

Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021.

Skolor som deltar i försöksverksamheten sätter betyg varje termin

De skolor som deltar i försöksverksamheten behöver inte upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner för elever som får betyg från årskurs fyra.

Högst hundra skolor i landet kommer att delta i försöket.