AVSTÄNGT. Ett körfält kommer att vara avstängt när arbetet för hastighetsdämpande åtgärder pågår mellan 13 september - 20 december. Foto: Mostphotos

Trafik stängs av vid Vanadisplan – i flera månader

Ett körfält stängs nu av vid Vanadisplan i samband med att trafikkontoret påbörjar arbeten med hastighetsdämpande åtgärder på platsen. Projektet beräknas pågå i minst tre månader och väntas under tiden orsaka begränsad framkomlighet.

  • Publicerad 09:17, 13 sep 2019

I dag inleder trafikkontoret i Stockholm ett planerat arbete med att införa hastighetsbegränsande åtgärder vid Vanadisplan. Det ska även genomföras tillgänglighetsanpassningar vid trafikplatsen.

Byggtiden beräknas till minst tre månader, 13 september – 20 december, och under tiden kommer ett körfält att vara avstängt vilket medför begränsad framkomlighet för trafikanter.