Våren 2017. Så här är det tänkt att den nya bron ska se ut. Foto: Trafikkontoret

Trafiken stängs av när Västberga får ny bro

Bron över järnvägen på Västberga allé är uttjänt och måste bytas. Konsekvenserna: avstängd trafik i över ett år och 150 miljoner i kostnader.

  • Publicerad 09:15, 13 jun 2014

I genomsnitt passerar 10 700 fordon varje dygn på södra delen av Västberga allé. Från och med november nästa år får de hitta en annan väg. Bron över järnvägen till Liseberg är uttjänt och ska bytas ut. Bygget kommer starta i november 2015 och hålla på fram till påsken år 2017, en stor del av den tiden kommer bron vara avstängd för trafik. Totalt rör det sig om en avstängning på över ett år.

– Det ska drabba så få som möjligt, men det kommer vara en lång avstängning, säger Lars Matz på trafikkontoret.

Bron över järnvägen ska bytas ut helt och hållet. Där­emot behöver bron över Åbyleden, som ligger i direkt anslutning och byggdes samtidigt, i början av 60-talet, inte bytas.

– Den är konstruerad på ett annat sätt och har en livslängd på 15-20 år till, säger Lars Matz.

Större gångbana

När bron byts kommer det bli mer plats för gång- och cykelvägar. Dagens en och en halv meter breda trottoar ska ersättas med en fem meter bred gång- och cykelväg. Över Åbyvägen kommer man bygga en separat bro för cyk­lister och fotgängare bredvid den befintliga bilbron.

Exakt hur bron kommer se ut är inte spikat, men att det blir en bågbro, utan fästpunkter i spårområdet nedanför, är klart.

Bro längre norrut

Trafikkontoret har utrett om det går att bygga bron på en annan plats för att på så vis undvika avstängningen. Ett av förslagen var att bygga den längre norrut, men då det saknades plats för på- och avfarter skriver trafikkontoret att den bästa lösningen är att byta den befintliga bron.

Bron är enligt trafikkontoret viktig för trafiken till och från Västberga industriområde. Bron utgör porten för trafiken söderut mot Åbyvägen. Enligt trafikkontorets utredning kommer genomfartstrafiken istället åka Åbyvägen- Årsta- Södra länken och för att komma in i området måste man under byggtiden åka via E4:an

Fakta

Tidsplan

Detaljprojektering: Våren 2014 – sommaren 2015.
Förfrågningsunderlag: Våren 2015 – hösten 2015.
Genomförandebeslut: Mars 2015.
Upphandling: Hösten 2015.
Byggstart:November 2015.
Trafiköppning: Våren 2017.

10 700 bilar passerar varje dag

Trafiken:
Årsdygnstrafiken, alltså den genomsnittliga trafiken per dygn är 10 700 fordon, varav 13 procent är lastbilar. Gång- och cykeltrafiken på bron är närmast obefintlig. Enligt en fältstudie som trafikkontoret gjort passerade under en dag 23 fotgängare och 89 cyk­lister under en dag.  

Bron: Det blir en bågbro med antingen vertikala eller sneda hängare. Bron ska förtillverkas i små enheter som ska sammanfogas till större delar vid sidan av vägen. Under korta tider då spårtrafiken hålls avstängd ska delarna lyftas på plats och sammanfogas.  

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.