Räddas –  räddas inte? Trafikkontoret och trafikborgarrådet Daniel Helldén ger motstridiga uppgifter kring planen för Pålsundet. Foto: Erik Simander

Trafikkontoret: Finns ingen ny plan för Pålsundet

Förra veckan kovände trafikborgarråd Daniel Helldén om Pålsundet och menade att allt nu tydde på att småbåtshamnen skulle kunna räddas, efter nya uppgifter. Något som trafikkontoret inte alls känner igen.

  • Publicerad 17:08, 28 feb 2019

Det var i förra veckan som trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) meddelade att staden, till skillnad från tidigare, nu arbetade efter målet att rädda småbåtshamnen i Pålsundet. Enligt ett tidigare beslut skulle småbåtshamnen behöva rivas eftersom jordskredsrisken i marken intill var så pass överhängande att stora ingrepp måste göras.

–  Att småbåtshamnen, bryggor, strandkajen och förhoppningsvis alla träd kan bli kvar är det vi arbetar efter nu. Det pekar mot att ingreppet bör kunna göras så att vi kan skona småbåtshamnen, sa Daniel Helldén (MP) plötsligt.

AVSLÖJAR: Nya besked om Pålsundet – småbåtshamnen kan bli kvar

Beskedet väckte stor uppståndelse, inte minst då Daniel Helldén tidigare sagt att alla alternativ för Pålsundet har utretts och att rivning var enda möjliga utvägen. Bland de som protesterat mot rivningen av hamnen var reaktionerna på sociala medier glädje men också frustration, då flera menar att de vid upprepade tillfällen framfört att det finns alternativa lösningar som skulle kunna rädda hamnen – men som då mötts av kalla handen.

"Finns inga nya fakta eller underlag"

Men när StockholmDirekt pratar med Ann Kemler, avdelningschef för projektet på trafikkontoret, för att höra hur det kommer sig att de plötsligt gjort en annan bedömning – känner hon inte alls igen innehållet i Daniel Helldéns utspel.

Man ska visserligen göra nya geotekniska undersökningar i området, men det beror på att man fått avslag på det nödvändiga vattentillstånd som krävs för att få göra arbeten i vatten. Medan man söker vattentillstånd på nytt och inväntar grönt ljus för den ursprungliga planen för Pålsundet, ser man därför över om man kan göra några enklare lösningar – under tiden.

– Att göra en helt ny åtgärd för att säkra slänten mot jordskred har vi inte i vårt uppdrag och det finns inga nya fakta eller underlag som pekar mot att det skulle gå att göra på ett annat sätt. Skulle det visa sig i de nya analyserna att en annan väg är möjlig är vi såklart öppna, vi vill också göra så små ingrepp som möjligt men vi kan inte riskera att hela slänten far ut i Pålsundet, säger Ann Kemler.

Håller fast

Men Daniel Helldén (MP), står fast vid sin tidigare utsago.

– Det jag sa bygger på de möten jag haft med trafikkontoret under hösten där jag fått signaler om att en annan väg är möjlig med mindre robusta lösningar. Hon har inte varit med på alla möten.

Det finns enligt trafikkontoret inget som stödjer det du säger, eftersom man inte gjort nya undersökningar. Du har inte uttryckt dig förhastat?

– Nej, det tycker jag inte. Den politiska mållinjen är att rädda hamnen och jag har utgått från diskussioner med trafikkontoret. Jag kan inte säga så mycket mer än så.