HJÄLM ELLER INTE, DET ÄR FRÅGAN? Som Socialdemokraterna ville att trafikkontoret skulle svara på. Foto: Mikael Andersson

Trafikkontoret: Inga cykelhjälm-kampanjer

Socialdemokraterna krävde att trafikkontoret svarade på om de uppmanar vuxna cyklister att bära hjälm, efter uttalande från bland annat Daniel Helldén om att han oftast inte använder hjälm. Nu har svaret kommit.

  • Publicerad 16:13, 25 feb 2019

Det var i höstas som hjälm-debatten blossade upp på nytt i Stockholm när först MP-politikern Lorentz Tovatt gick ut med varför han inte använder störtkrukan något som sedan också fick viss stöttning av trafikborgarrådet Daniel Helldén som också berättade att han cyklar kortare sträckor utan hjälm.

Helldén (MP) cyklar oftast utan hjälm

Det fick oppositionsborgarrådet Jan Valeskog (S) att gå i taket. Han kritiserade Helldéns uttalande rejält och krävde en officiell ståndpunkt från staden om vikten av att bära hjälm.

Dessutom lämnade partiet in en skrivelse till trafiknämnden där man krävde att trafikkontoret bland annat skulle svara på hur de ser på frågan ”om vuxna personer bör uppmanas att använda cykelhjälm eller inte, både på korta och längre sträckor?"

Nu har svaret kommit.

Det finns inga planer på uppmaningar eller kampanjer riktade mot vuxna för att de ska använda hjälm. Man är nöjda med dagens situation.

Enligt trafikkontoret har staden redan ett delmål i sitt trafiksäkerhetsprogram om att 80 procent av cyklisterna ska använda hjälm nästa år, 2020. Det är tio procent över det nationella målet. Och det är redan uppnått enligt flera mätningar meddelar trafikkontoret.

Enligt trafikkontoret är de däremot "för en fortsatt frivillig användning av cykelhjälm för vuxna och ser positivt på att stadens mål för cykelhjälmsanvändning (80 %) redan kan anses vara uppfyllt, liksom det nationella målet (70%)."

– Det finns inga såna planer på kampanjer eller uppmaningar om att vuxna ska bära hjälm. Det verkar fungera bra som det är idag, med den frivilliga hjälmanvändningen. Vi ser att vi uppnår målet med 80 procent hjälmanvändning, säger Malinda Flodman, pressansvarig vid trafikkontoret.

Tidigare har staden haft kampanjer där gratis hjälmar delades ut till vuxna kampanjer, tillsammans med NTF och Trafikverket, men det var när hjälmanvändningen var betydligt lägre än idag, skriver trafikkontoret.