NU OCH SEN. Så här kan det nya området se ut, enligt arkitekterna. Foto: Sara Ringström/Illustration Archus/Urbio

Trafikverket: Fittjas "sjöstad" blir alltför smutsig

För mycket buller och för smutsig luft. Det tycker Trafikverket att det är vid Tegelbruksvägen i Fittja där det nu planeras för 800 bostäder.

  • Publicerad 17:38, 18 jun 2019

Ett helt nytt bostadsområde med runt 800 bostäder, hotell, kontor och centrum planeras att byggas på Tegelbruksvägen vid Exploria nöjescenter och Fittja moské. "Ett Hammarby sjöstad i Fittja" har bolaget Stendörren som äger marken kallat det.

Nu har samhällsbyggnadsnämnden godkänt detaljplanen och i kväll är det tänkt att den ska klubbas på kommunfullmäktiges möte.

Men Trafikverket anser inte att detaljplanen kan antas. Trafiken på Botkyrkaleden gör nämligen luften dålig och bullernivåerna höga i det planerade området, hävdar myndigheten.

– Det ligger intill en mycket trafikerad väg, så det är klart det märks. Men man har i detaljplanen löst det så att en byggnad med hotell och lagerhotell får agera bullerskärm, säger Charlotte Rickardsson, planchef i Botkyrka kommun.

Det huset kommer alltså fungera som ett skydd, både för buller och partikelhalter i luften, framför allt mot den bebyggelse som går närmast upp mot vägen.

Överskrider målen för frisk luft

Enligt Trafikverket kommer partikelhalterna i luften i områdena runt det huset där hotellet ligger överskrida de som finns i miljömålen för frisk luft.

Här borde det inte "förekomma några planer som uppmuntrar människor att vistas utomhus mellan byggnaden med kontor, hotell och handel", skriver myndigheten i sitt yttrande.

Men det kommer de inte heller uppmuntras till, menar samhällsbyggnadsförvaltningen, eftersom inga platser där man stannar ett längre tag planeras där de där höga partikelnivåer kan väntas.

– Det kan vara en plats där man kanske parkerar sin bil och sedan går därifrån. Man uppehåller sig där en kortare stund och då är det kanske inte nyttigt, men inte heller farligt, säger Charlotte Rickardsson.

Över 600 bostäder i Slagsta

Ett annat stort bostadsområde planeras på andra sidan Fågelviksvägen i Slagsta. Där planeras för mellan 600-850 bostäder, samt förskola, vårdboende, butiker och en park. Beslut om detaljplanen för det området tas också i kommunfullmäktiges möte i kväll.

– De två områdena kommer egentligen inte kopplas ihop, mer än att det är två områden som händer ungefär samtidigt i en del av kommunen där det inte mycket gjorts på lång tid, säger Charlotte Rickardsson.

Om detaljplanerna antas av kommunfullmäktige och inte överklagas vinner de laga kraft under juli. Sedan väntar projektering och bygglovsansökningar, men om allt går enligt plan kan spaden sättas i marken efter årskiftet.

– Ett år från nu kan det börja synas och man kanske ser de första husen dyka upp, säger Charlotte Rickardsson.

Planer på 800 bostäder vid moskén går vidare

Tre detaljplaner ska tar upp på kommunfullmäktiges möte i kväll

Tegelhusvägen – 800 bostäder, hotell, kontor och centrum.

Slagsta – mellan 600-850 bostäder med centrum, en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark.

Ulfsbergsgården i Tullinge – 60 nya bostäder i form av radhus och två mindre flerbostadshus vid Ulfsbergsgården.

Visa merVisa mindre

Översikt. Så här är bostadsområdet tänkt att byggas. Längst upp i bild går bron över till Masmo, uppe till vänster i bild ligger Botkyrka Handel med Hornbach och Exploria. Moskén nere till höger i bild. Foto: Archus/Urbio

Flygbild. Så här ser det planerade området ut ur ett drönarperspektiv. Foto: Archus/Urbio