Nytt. Nu har ett extra körfällt på Jarlabankes väg bygds för att minska köerna på vägen. Foto: Lotten Engbom

Trafikverket: Inga åtgärder vid problemkorsning i Täby

Efter mycket kritik mot korsningen Arningevägen/Jarlabankes meddelar nu Trafikverket att inga tillfälliga åtgärder planeras på platsen. Ett nytt körfält, som kommunen har gjort, ska räcka.

  • Publicerad 14:42, 29 okt 2019

Den hårt trafikerade korsningen Arningevägen Jarlabankes väg har under lång tid varit kritiserad av så väl boende som politiker i Täby och Vallentuna.

På grund av dubbelspårsutvecklingen på Roslagsbanan mellan Täby kyrkby och Kragstalund, kommer trafiken i korsningen nu öka. Detta då överfarten över Roslagsbanan vid Jarlabankes väg stängs av för biltrafik.

I mitten av oktober skickade de styrande politikerna i Täby och Vallentuna ett brev till Trafikverket där de krävde att tillfälliga åtgärder skulle vidtas snarast.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/politiker-kraver-losning-vid-jarlabankes-vag/repsjo!RFpFGcMtKEb@jUnStT5Lvw/

Täby kommun menar sedan länge att en cirkulationsplats är det bästa sättet att lösa säkerhet- och framkomlighetsfrågan.

Men Trafikverket har tidigare slagit fast att en sådan lösning inte är aktuell. Nu kommer beskedet att de inte ska vidta några andra åtgärder heller på platsen, utan hänvisar till det extra körfält som Täby kommun har färdigställt förra veckan.

– Vi har varit tydliga med att en cirkulation skulle ha negativ inverkan på framkomligheten på Arningevägen, det skulle även skapa mer köer på Norrortsleden. Den åtgärd som vi tycker är bra och som vi har kommunicerat till kommunen är att man breddar anslutningen istället vilket man gjort, säger Mahmoud Abdalla, regional samhällsplanerare på Trafikverket.

Vid Jarlabankes väg har man nu asfalterat om och skapat ett extra körfält på Jarlabankes väg, genom att helt enkelt måla dit en ny körfältslinje.

Tanken med detta är att minska köerna för de som ska köra höger ut på Arningevägen, då de inte behöver vänta på de som ska svänga vänster.

Kommunen missnöjd

Men enligt Erik Anderson (M), kommunstyrelsens ordförande så räcker inte den lösningen.

– Vi tror inte det kommer att vara tillräckligt. Köbildningen på Jarlabankes väg blir mindre men det blir lika svårt att ta sig ut på Arningevägen, säger han.

Enligt Mahmoud Abdalla så kommer Trafikverket att följa utvecklingen.

– Vi kommer följa utvecklingen, det kan bli att vi måste titta på andra åtgärder, säger han.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/trafikverkets-svar-om-arningleden-ett-missforstand/repsjq!GoisxdorzI74tWub4EhTrw/