Rådfrågas. När hastigheten på en statlig väg är 70 km/h eller lägre är det Länsstyrelsen som beslutar om trafikföreskrifter, efter att man rådfrågat Trafikverket. Foto: Mostphotos

Trafikverket säger nej till lägre fart på väg i Vallentuna

Efter att en Vallentunabo önskat att hastigheten sänks på väg 976 i Vallentuna så har Trafikverket undersökt saken. De anser att det inte finns tillräckligt starka skäl, och säger därför nej.

  • Publicerad 11:55, 20 nov 2019

När SVT granskade vägar med farliga kurvor i Sverige var väg 976 – Rumsättravägen (som går mellan Lövhagen och Dalsättra vid Ekskogen) – en av de som uppmärksammades.

Nu har en kommuninvånare i Vallentuna kommit med ett förslag om att sänka hastigheten från 70 kilometer i timmen till 50.

Vallentunabon lyfter SVT-granskningen och skriver att han funderat på hur illa planerad och farlig vägen är, att den är full av blinda kurvor och backar med kurvor direkt efter och att det känns riskfyllt att köra där.

Länsstyrelsen har därför bett Trafikverket att yttra sig om vägen – som ger förslaget tummen ner.

Vägen med flest farliga kurvor finns i Vallentuna

Föreslår avslag

Trafikverket skriver i ett svar till länsstyrelsen att de rekommenderar att man inte går vidare med en hastighetssänkning.

I motiveringen tar Trafikverket upp att det är ett "väldigt lågt" trafikflöde på vägen och hänvisar till trafikförordningen som säger att föraren själv har ansvaret att anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver, och vad föraren bedömer är lämpligt.

Man anser inte heller att lösningen på potentiellt farliga trafiksituationer som kan uppstå på den här typen av vägar är att sänka hastigheten. Trafikverket tycker också att det är olämpligt att sänka hastigheten längs en hel väg, som i det här fallet är 15 kilometer lång.

De förnekar däremot inte att det förekommer mycket kurvor med dålig sikt och smala vägpartier längs vägen. Något man konstaterade när man provkörde vägen den 29 oktober.

Olycksorsaker och förutsättningar

När VallentunaDirekt söker Trafikverket vill de inte kommentera det enskilda fallet, men berättar hur de generellt brukar resonera kring hastighetssänkningar.

– Vad man brukar titta på generellt är om det kan uppstå situationer som en förare har svårt att förutse. Till exempel om det finns en skola vid en väg där det finns en risk att oskyddade trafikanter går över gatan. Då ser vi det som ett stort skäl till att sänka hastigheten till exempel, säger Alexandra Elias, presstalesperson på Trafikverket.

Hon berättar vidare att de också brukar kolla på olycksorsaker och poängterar att hastigheten är en maxgräns och att föraren får anpassa sig efter de yttre faktorer som råder.

Men huruvida det blir en hastighetsändring eller ej återstår ännu att se, eftersom beslutet – som beräknas komma inom några veckor – fattas hos länsstyrelsen.

Enligt Björn Loäng, jurist på länsstyrelsen, så går man dock väldigt ofta på Trafikverkets förslag.

– Trafikverket är vår förlängda arm. Det är de som har bäst koll. Vi sitter på ett kontor i Stockholms innerstad och åker själva inte ut och tittar. Ska vi gå emot deras förslag måste vi ha på fötterna, säger han.

Beslutsgången

Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar när hastigheten är 70 km/h eller lägre.

Frågan skickas alltid på remiss till Trafikverket, som är ägare av statliga vägar och väghållningsmyndighet. Man ber även om synpunkter från kommunen och kommunpolisen.

Trafikverket gör sedan den praktiska utredningen och åker ut till platsen.

När alla remissvar inkommit till Länsstyrelsen ber man om ytterligare synpunkter från berörda parter, sedan fattar man ett beslut.

Läs mer här

Källa: Länsstyrelsen

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt