Stoppkloss. Trafikverket avbryter kontraktet med en av entreprenörerna som bygger Förbifart Stockholm. Bilden är tagen när StockholmDirekt besökte sprängningsarbetena i Vinsta. Foto: Mikael Andersson

Trafikverket: Tunnelbygge för Förbifarten försenas

Den 11 mars bestämde sig Trafikverket för att häva kontraktet med en av entreprenörerna som bygger Förbifart Stockholms del genom Lovön. Nu väntas projektet försenas.

  • Publicerad 10:42, 25 mar 2019

Motorvägsförbindelsen för E4:an genom västra Stockholm, Förbifart Stockholm, har många upphandlingar med entreprenörer som genomför själva byggarbetet.

Kontraktet med den entreprenören som bygger delen vid Lovön på Ekerö hävdes för två veckor sedan. Detta eftersom huvudentreprenören Lovön Samverkan AB visade flera arbetsmiljömässiga brister, som dåligt säkrat berg och dåligt stärkta sträckor vid tunnlarna, berättar Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm.

– Därför bryter vi nu och kommer påbörja en upphandling av nya entreprenörer som vi räknar med är på plats under året, säger Johan Brantmark.

Entreprenören sparkas ut från miljardbygget

Oklart hur det påverkar helheten

En konsekvens av detta är att Förbifart Stockholm vid Lovön kommer försenas, men ännu kan man inte säga några detaljer kring hur mycket och hur det kommer påverka helheten.

– Det man kan konstatera är att Lovön kommer påverkas, sen hänger ju alla de här anläggningsarbetena ihop. Det vi ser idag är att Lovöprojektet kommer stå still en stund, men när öppning för trafik kan ske styrs av när alla jobben kan bli färdigställda. Det är klart att när något tar längre tid någonstans kanske något kan gå snabbare någon annanstans, säger Johan Brantmark, som vill återkomma till sommaren med hur Förbifart Stockholm kommer påverkas i sin helhet.

Hur kommer det här påverka Förbifarten vid till exempel Vinsta och Lunda?

– Vi gör vad vi kan för att minimera konsekvenserna. Alla andra entreprenörer löper på som tidigare i enlighet med den plan vi har. Det som händer på Lovön kommer inte ha någon påverkan på det vi gör i Vinsta och Lunda, säger Johan Brantmark.

Han berättar vidare att dagens bedömning är att projektets totala kostnad kommer hålla sig inom den budget som finns, även fast den nya entreprenören sannolikt kommer kosta mer på pappret.

– Det som är viktigt är att vi säkerställer att projektet blir säkert. Det andra viktiga för mig är att vi agerar så att vi minimerar kostnads- och tidspåverkan och omedelbart inleder den nya upphandlingen. Det tredje är att vi ser och beklagar att väldigt många kommer i kläm i en sådan här situation, säger Johan Brantmark.

Vi är Västerort

Stockholm Direkt