Trafikverket: ”Vi ska försöka störa så lite som möjligt”

Planeringen av vägbygget har pågått i flera år. Men i höst sätter arbetet med Ekerövägen igång. Efter årsskiftet får bilburna pendlare räkna med trafikstörningar.

  • Publicerad 15:16, 12 okt 2018

Störningar kommer det att bli, det vore dumt att säga något annat.

Arbetet startar på en sträcka mellan Lindö tunnel och Kanton. Till att börja med kommer entreprenören Züblin Scandinavia att utföra förberedande arbeten för att etablera sin byggarbetsplats vid Tillflykten på Lovö.

– Vi hoppas att de får sina etableringar redan om någon vecka så att de kan påbörja arbetet, säger Tomas Flyckt, projektledare för ombyggnaden av Ekerövägen.

Där ska även en tillfällig cirkulationsplats byggas för att byggtrafiken ska kunna korsa Ekerövägen utan att påverka trafikflödet för mycket. Rondellen ska enbart användas under byggtiden, men hastigheten kommer att sänkas.

Enligt Trafikverket dröjer det ytterligare en tid innan framkomligheten påverkas för Ekeröborna.

– Arbetet som ska göras kommer i möjligaste mån inte att drabba de som i dag kör på vägen. Till att börja med blir det en del lastbilstransporter. De större trafikändringarna och omledningarna äger rum först nästa år, säger Tomas Flyckt.

Men i vår påbörjas själva breddningen av vägen och under året även arbeten på andra sträckor längs vägen.

Nästa etapp i projektet är sträckan mellan Lindö tunnel och Tappström, där även Tappströmsbron ingår. Där pågår just nu upphandlingen av en entreprenör och arbetet beräknas vara igång i vår.

Tillfälliga vägar

Under nästa år kommer vägarbetena att märkas av på flera ställen samtidigt mellan Tappström och Kanton. Trafiken kommer på vissa ställen att ledas om till tillfälliga vägavsnitt och hastigheten kommer även att sänkas vid arbetsområdena.

– Vi är medvetna om vilken enorm trafik det är in och ut på Ekerövägen, det har vi full respekt för och ska försöka störa så lite som möjligt. Men störningar kommer det att bli, det vore dumt att säga något annat. Vi måste försöka hjälpas åt, både vi och trafikanter.

Vilken del av bygget riskerar att påverka trafikanterna mest?

– Arbetet genom världsarvet, skulle jag tro. För där kommer det att vara trångt. Vi måste ta så lite mark som möjligt i anspråk och får inte hugga ner träd som vi vill. Den delen sätter igång till sommaren, säger Tomas Flyckt.

Den sista delen av ombyggnaden kommer att göras mellan Kanton och Nockeby. Där förbereds upphandlingen av den entreprenör som ska bredda Ekerövägen genom den känsliga miljön i världsarvet.

Hela ombyggnaden ska vara klar i slutet av 2021.

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Stockholm Direkt