Lösning. Trafikverket arbetar med att få fram en lösning vid korsningen vid Arningevägen och Jarlabankes väg, frågan är vad det blir? Foto: Hege Hellström/ Lotten Engbom

Trafikverkets svar om Arningleden: Ett missförstånd

Efter Norrorts-politikernas krav på Trafikverket att fort hitta en lösning på problemen i korsningen Arningevägen och Jarlabankes väg, kommer nu svaret. "Vi är väldigt nära en lösning", säger Helena Sundberg på Trafikverket.

  • Publicerad 16:41, 17 okt 2019

I takt med bygget av dubbelspår på Roslagsbanan mellan Täby kyrkby och Kragstalund förväntas den redan hårt trafikerade korsningen vid Arningevägen och Jarlabankes väg bli allt mer besvärlig.

I veckan skickade därför styrande politiker från Täby och Vallentuna kommun ett brev till Trafikverket där de kräver åtgärder vid korsningen. Detta efter att de fått uppfattningen om att Trafikverket inte kommer att göra några åtgärder alls.

Men enligt Trafikverket så kan konflikten som uppstått vara ett missförstånd. Politikerna i Täby och Vallentuna lyfter en rondell som den främsta lösningen på problemet.

– De (kommunerna, reds anm.) har föreslagit en lösning. Just den lösningen tycker inte vi är bra och anledningen är att det enligt vår uppfattning försämrar framkomligheten på Arningevägen, säger Helena Sundberg, regionchef på Trafikverket.

Politiker kräver lösning vid Jarlabankes väg

Nej till rondell

Enligt henne har de aldrig sagt att de inte kommer göra några åtgärder. De menar istället att en plan på vad som ska göras inte är klar ännu.

– Vi ska titta på en annan lösning som vi ska presentera för Täby inom kort, vi måste värna framkomligheten på Arningeleden, säger hon.

Täby kommun har tidigare sagt att de vill se en rondell i korsningen, som de själva kan bekosta. Något som Trafikverket då sa nej till. Vilken annan lösning som Trafikverket tittar på just nu vill de inte gå ut med i dagsläget.

– Vi har sagt nej till en rondell tidigare. Jag vill inte lämna några besked om vilken lösning det blir ännu, eftersom vi inte är klara, säger Helena Sundberg.

Planerna på att stänga av Jarlabankes väg för ombyggnad av Roslagsbanan har funnits länge, tycker ni inte att en lösning redan borde ha varit på plats?

– Jag tror att när det är många olika parter som planerar för sin egen verksamhet så kan det bli oklart vem som ska göra vad, i detta fall är det kommunen, SL och Trafikverket.

Väldigt nära en lösning

Enligt Helena Sundberg så kommer de komma med ett svar på en lösning inom ungefär en vecka.

Enligt Erik Andersson (M) säger att han tycker att beskedet från Trafikverket är "hoppfullt".

Dock anser han att en tillfällig cirkulationsplats är den enda lösning som kommer fungera.

– Jag ser ingen annan lösning. Det är klart man kan sänka hastigheten men det blir fortfarande svårt för de i Kyrkbyn att ta sig ut på Arningevägen. Det är ytterst viktigt att vi får till en lösning och det snabbt, säger Erik Andersson.

Föräldrar frågande efter skolans rekommendationer om corona

Nyheter Täbyfamiljer på plats i smittdrabbade Italien Tre familjer från Täby är just nu på sportlovsresa i Italien. De har inte visat några tecken på coronaviruset men de vuxnas arbetsgivare vill att de sätts i karantän när de kommer hem. Barnen i...torsdag 27/2 17:35