VISION. Så här är det tänkt att se ut längs cykelstråket i framtiden. Foto: Stockholms stad

Trångt cykelstråk längs Riddarholmskanalen ska breddas

Trångt, otryggt och olycksdrabbad enligt staden. Men nu ska cykelstråket längs Riddarholmskanalen breddas.

  • Publicerad 11:02, 18 maj 2020

Uppemot 15 000 cyklister per dag passerar stråket längs Riddarholmskanalen, enligt staden. Men sträckan är allt annat än bra utformad och nu ska det bli ändring på det, enligt ett förslag från trafikkontoret som de grönblåa i nämnden väntas klubba igenom.

– Det kommer att bli mycket säkrare och mycket bättre för cyklisterna. Vi kan inte ha det som det är nu i en stad som ska ha bra cykelinfrastruktur, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd till SVT.

Här är cykelbanorna som rustas i år

Norr och väster om Riddarhuset breddas cykelstråket och dagens snäva kurvor ska även förbättras, genom att fem av de tolv parkeringsplatserna på platsen tas bort. Cykelbanan ska bli 4,5 meter bred men smalnas av lite för att möta de befintliga bredderna på Vasabron och vid Riddarhuset.

Längs Riddarholmskanalen ska cykelbanan sedan breddas genom så kallade konsoler, över vattnet, förutom på sträckan förbi Riddarhuset där kajen är högre. Det skulle ha "för stor inverkan på den kulturhistoriska miljön", enligt trafikkontoret. Genom att även hänvisa gående till gångstråket öster om Riddarhuset kan cykelbanan breddas till 3,5-4 meter längs kanalen vilket är drygt en meter bredare än idag. Även ett gammalt brofäste ska tas bort för att skapa mer plats. På Munkbron, fram till Gamla stans t-banestation, breddas cykelbanan genom att minska antalet körfält, från två till ett, på en sträcka på cirka 80 meter.

Hela projektet väntas landa på 52 miljoner kronor. Byggstart beräknas till slutet på 2021 och kan stå klart under 2022 eller i början av 2023.

Sverigedemokraterna är kritiska och vill istället använda ett av befintliga körfälten i för cykelbanan och låta nuvarande cykelbana bli ett gångstråk. Det skulle innebära en kostnad på cirka fem miljoner kronor uppger SD för SVT.

Även ny bro?

I tidigare beslut har trafikkontoret även i uppdrag att utreda en ny koppling mellan Tegelbacken och Gamla stan, antingen pontonbro eller breddning av Vasabron. Enligt trafikkontoret kommer de återkomma med förslag till inriktning för denna del till trafiknämnden. Projektet finns även omnämnt i Sverigeförhandlingen.