Trångt på skolgården i nya Flemingsberg

Fyra skolor och sju förskolor planeras i Flemingsbergsdalens nya affärsstad. Men för att staden ska kunna byggas tät krymps skolgårdarna.

  • Publicerad 11:20, 24 okt 2019

I Flemingsbergsdalen planeras 35 000 nya arbetsplatser och 5 000 nya bostäder i en ny affärsstad som kan börja byggas redan i slutet av 2020. Nu är planerna ute på samråd.

I det nya området planeras också två grundskolor, två högstadieskolor (varav en är den redan existerande Engelska skolan) och sju förskolor för 120 barn vardera. För att kunna bygga stadsdelen så tät som man vill är planen att begränsa skolgårdarna och utomhusytorna vid förskolorna till 20 kvadratmeter per förskolebarn och 15 kvadratmeter per skolelev, hälften så stort som Boverkets rekommendationer.

– Vi pratar fortfarande ganska stora gårdar där barnen kan springa och leka. Det är inga utsläppsgårdar som i innerstan. Vi lägger förskolorna och skolorna i ytterkanten av staden och ser till att bygga parker i området som de kan nyttja. Och så är det bara en kvart att gå till den stora vilda Flemingsbergsskogen, säger Malin Danielsson (L), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Risk för "död stad"

Inför samrådet har en barnkonsekvensanalys tagits fram för att undersöka möjliga risker med det nya området i Flemingsbergsdalen. De trånga lekytorna är en sådan, en död kontorsstad om kvällarna är en annan.

I den tätaste stadskärnan ska det huvudsakligen byggas kontorsbyggnader – men även ett nytt ”resecentrum”. Om den nya stadskärnan inte får bra belysning och tydliga gångstråk riskerar den att bli en otrygg plats, varnar barnkonsekvensanalysen.

Superhögt och jättetätt när Flempan blir stad

– Varken vår eller Fabeges ambition är att det ska bli en död stad. Det är viktigt att få in verksamheter i bottenplan som är öppna på kvällar och som skapar liv och rörelse, så som kaféer, restauranger och kultur, säger Malin Danielsson.

Men i analysen pekas också många möjligheter ut, problem som finns i området i dag som kan byggas bort. Överdäckningen av Huddingevägen och järnvägsspåren är en sådan lösning.

Barriär ut – och in

Trafiklederna är i dag en barriär som skär området i två separata delar. Genom att bygga den nya stadskärnan, med en centralt belägen park, ovanpå trafiklederna skapas bättre möjligheter att ta sig till fots mellan Visättra, Flemingsbergsdalen och Flemingsbergs centrum.

Samtidigt bygger planerar man dock en ny barriär mellan Flemingsbergsdalen och Solgård i form av den nya motorvägen Tvärförbindelse Södertörn.

– Det är såklart olyckligt, vi vill ju inte bygga barriärer. Men det vore tekniskt komplicerat och dyrt att förlägga även den delen i tunnel under Huddingevägen och stambanan. Vi planerar en sociodukt, alltså en bredare bro, över motorvägen för att uppmuntra flöden av människor mellan områdena.

Sanningen om Flempans hånade namnbyte

Här kan Stockholm få ett nytt Globen