Otryggt. Stationsområdet i Jakobsberg var fokus för förra årets medborgarlöfte från polisen och kommunen, eftersom platsen kan upplevas som otrygg. Foto: Mikael Andersson

Trots insatser – fortsatt stökigt kring Jakobsbergs station

Färre brott anmäldes vid stationsområdet i Jakobsberg förra året, men det finns fortfarande problem med bland annat narkotikahandel. Det slår polisen fast när förra årets medborgarlöfte summeras.

  • Publicerad 16:31, 15 jan 2019

Jörgen Karlsson, lokalpolisområdeschef i Järfälla Foto: Emelie Henricson

Polisen, Järfälla kommun och SL gav förra året ett gemensamt medborgarlöfte till Järfällaborna, där ökad trygghet vid stationsområdet i Jakobsberg stod i fokus.

Detta efter att flera kommuninvånare berättat att de upplever platsen som otrygg. Bland annat lovades minst tio insatser med synlig närvaro, från bland annat polis, kommun och SL, och minst fyra riktade narkotikainsatser.

Polisens löfte: Narkotikainsatser i Jakobsberg

Och insatserna har blivit av – men de önskade effekterna har uteblivit, menar polisen.

– Droghandeln har inte minskat i den utsträckning som vi önskat. Det är fortfarande en prioriterad fråga och vi jobbar hårt för att det här ska upphöra, säger Jörgen Karlsson, lokalpolisområdeschef i Järfälla.

Han påpekar samtidigt att samverkan med kommunen och andra aktörer blivit bättre under året. Polisen ser också att det finns behov av återkommande insatser.

– Gör vi en insats kanske det är lugnt några dagar, sedan är det som vanligt igen. I framtiden ser jag att vi utöver de här insatserna ska ha en betydligt mer frekvent närvaro i Jakobsberg och på andra platser. För att få bästa effekt behöver vi vara där mer kontinuerligt.

Snart ska polisen synas mer i Järfälla

"Behöver vara fler"

Antalet anmälda brott och händelserapporter minskade i stationsområdet under 2018 jämfört med året innan, men polisen har ännu inte analyserat vad det kan bero på.

Från kommunens håll ser man positivt på resultaten från arbetet med medborgarlöftet, och tror att det minskade antalet anmälda brott har att göra med de två ordningsvakter som kommun anställde i mars.

Utöver arbetet med medborgarlöftet och ordningsvakterna har kommunen också jobbat med nattvandring och anställt fler trygghetsvärdar.

– Otrygghet är en subjektiv upplevelse, och folk kanske kan tänka 'oj, vad otryggt det är, måste det vara så många här?', men det är tvärtom. Vi behöver vara fler och representera olika huvudmän för att skapa trygghet, säger Alexander Rajsic, avdelningschef för social hållbarhet i Järfälla.

Han menar att de på det stora hela fått positiv respons från kommuninvånarna efter insatserna, och har fått in önskemål om mer klottersanering och förstärkt belysning i vissa områden i Järfälla.

För närvarande pågår arbetet med hur årets medborgarlöfte ska se ut.

Åtta nya fältare ska göra Järfälla tryggare

Det här bestod medborgarlöftet 2018 av

✓ En trygghetsbesiktning av området med syfte att förbättra den fysiska miljön

✓ Minst tio insatser med synlig närvaro från polis, kommun, SL och andra trygghetsskapande aktörer på platsen, framför allt kvällstid.

✓ Minst fyra narkotikainsatser på platsen

✓ Nattvandringar på helger och lov

✓ Arbeta med brottsförebyggande alkoholtillsyn med fokus på närliggande restauranger.

Stockholm Direkt