Syskonförtur. I Järfälla tillämpas syskonförturen när en elev ska börja förskoleklass, vilket gjort att syskon kunnat gå i samma skola. Bilden är en arkivbild. Foto: Sacharias Källdén

Trots ny dom – syskonförtur i skolvalet gäller i Järfälla

I Järfälla får elever som ska börja förskoleklass förtur om de har ett syskon som går på den sökta skolan. Detta trots en ny dom som säger att syskonförturen inte får gå före den relativa närhetsprincipen.

  • Publicerad 11:41, 3 apr 2019

Kammarrätten i Stockholm har slagit fast att syskonförtur strider mot lagen om den gäller före den relativa närhetsprincipen, som handlar om att elever ska placeras i en skola nära hemmet.

Syskonförtur innebär att elever som ska börja förskoleklass och har ett syskon i samma skola prioriteras före barn utan syskon i den skolan – om det funnits fler sökande än platser.

Förturen har gällt över den relativa närhetsprincipen som Järfälla också använder sig av. Den fungerar så här: om två barn söker samma skola och det bara finns en plats, så är det barnet som har längst till den närmaste alternativa skolan som får platsen.

– Vi har sett till syskonen först och den relativa närhetsprincipen har gällt för de som kommit efter. Men vi har också uppfyllt den delen av skollagen som säger att alla elever ska ha en skolplats nära hemmet, säger Sandra Backlund, chef för administration och ärendeberedning vid Järfälla kommun.

Syskonförturen kvar i år

I och med den nya domen har Huddinge kommun nu valt att slopa syskonförturen. Men i Järfälla blir den kvar till hösten, eftersom reglerna inför årets skolval spikades redan förra året innan domen föll.

– Till nästa gång vi gör om reglerna kommer vi att utgå från de nya kunskaperna som domen för med sig. Vi får se vad vi landar i, säger Sandra Backlund.

Så ni tolkar det inte som att det bryter mot skollagen att ha kvar syskonförturen?

– Jag bedömer att vi har uppfyllt skollagen ändå eftersom alla elever i förskoleklass ändå har fått en skolplacering nära hemmet. Vissa missgynnas av syskonförturen, vilket har gjort tillämpningen av syskonförturen problematisk. Vi kommer bevaka domen och följa praxis, så får vi se vad det landar i inför nästa år.

Regeringen beställde förra året en utredning där målet är att skollagen ska ändras så att syskonförtur går att användas som ett urvalskriterium. Utredningen förväntas bli klar i mars 2020.

Oro kring skolbristen för Barkarbystadens sexor

Det här gäller i Järfälla

Järfälla kommun använder sig av syskonförtur i placering till förskoleklass, vilket går före den relativa närhetsprincipen.

Det årliga skolvalet gäller även årskurs 6, och där finns ingen syskonförtur utan endast den relativa närhetsprincipen tillämpas.

Stockholm Direkt