Undersökning. Flera betyg ligger under godkäntgränsen. Foto: Mostphotos

Tryggheten blir underkänd i studie

Upplands-Bros invånare ger tryggheten lågt betyg i Statistiska centralbyråns (SCB) senaste medborgarundersökning.

  • Publicerad 16:18, 9 jan 2018

Resultatet för hösten 2017 visar att Upplands-Bros betygsindex är lägre på alla punkter jämfört med genomsnittet för samtliga 131 kommuner som var med i undersökningen. Det handlar om hur medborgarna bedömer Upplands-Bro kommun som en plats att bo och leva på, hur medborgarna ser på kommunens verksamheter och hur de ser på sitt inflytande i kommunen.

En siffra som sticker ut är den om tryggheten. Där har Upplands-Broborna gett betygsindex 39, och det genomsnittliga betyget är 57. Sedan Upplands-Bro kommun ställde upp i undersökningen våren 2015 har indexet sjunkit från 54.

SCB konstaterar att tryggheten är ett frågeområde som bör prioriteras. Det skulle kunna ha en stor betydelse för kommunens helhetsbetyg. Betygsindex under 40 klassas som "icke godkänt".

Verksamheter som har fått lågt betygsindex och bör prioriteras är grundskolan, stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar, samt idrotts- och motionsanläggningar.

I den sista delen gällande inflytande i kommunen ligger alla betyg under 40, förutom det för information. Frågeområden som bör prioriteras är förtroende och påverkan.

Urval

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades i Upplands-Bro.

Av dessa besvarade 37 procent enkäten.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Trafikolycka vid Hemköp

Flera vittnen såg hur en motorcykel körde in i en svängande bil utanför Hemköp. Några har beskrivit att motorcykeln höll hög hastighet.söndag 8/7 8:36

Senaste numret

Bålstabladet