KAMEROR. Kajsa Johansson, kommunpolis i Sundbyberg, pekade för Morgan Johansson ut ett par platser där det är troligt att kameror placeras. I bakgrunden kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) och Anders Rissel, polisintendent. Foto: Jonny Andersson

Trygghetsåtgärder i fokus under ministerbesök

I fyra år bodde justitie-- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på Pjäsbacken. I onsdags var han tillbaka på Rissne torg med ett åtgärdspaket som ska ge staden och polisen större befogenhet att förhindra och förebygga brott i Rissne och Hallonbergen.

  • Publicerad 16:00, 5 okt 2019

Det är ett punktprogram som lanseras för att skapa trygghet i utsatt stadsdelar, däribland Rissne.

– Det är ett kit av punkter. Vi kan sammanfatta det med trygghetsfrågor och mer resurser till polisen. Och staden ska samverka bättre med polisen, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S).

– Bättre verktyg till polisen. Till exempel hemlig dataavläsning, mer hemlig avlyssning av telefoner. Det handlar även om straffskärpning, som när det gäller narkotikabrott, men även allvarliga våldsbrott. Och sedan handlar det om sociala insatser, alltså mer utav socialtjänst i utsatta områden och minskade kostnader när kommunerna gör LVU-omhändertaganden, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

Rekat kameraplatser

Polisen i Solna-Sundbybergs har rekat platser för att kameraövervaka Rissne torg, berättar polisintendenten Anders Rissel.

Rissels kollega Kajsa Johansson, kommunpolis i Sundbyberg, pekade för Morgan Johansson ut tänkbara platser där dessa ska placeras.

– Det är flera förslag i det här som är skarpa och gör skillnad, säger Anders Rissel. Som att personer kan hållas häktade under tiden de utreds för grova vapenbrott. Det vet vi gör stor skillnad.

Åtgärderna bottnar i mångt och mycket i att minska narkotikahandeln – en grund till mycket annan brottslighet.

– Narkotikan är den viktigaste, mest synliga faktorn som leder till olika brott. Vi vill få bort den från Rissne torg och andra platser med många människor i omlopp, säger Anders Rissel.

Förändrad syn på övervakning

Kameraövervakning är kontroversiellt. Personlig integritet nämns ofta.

– Jag upplever inte att det är kontroversiellt längre. Tvärt om. Jag ser att det finns starkt stöd bland medborgarna. Vi har under senaste åren satt upp kameror i ett stort antal brottsutsatta platser: Tensta, Rinkeby, Husby, Rosengård, Bergsjön..., säger ministern.

– Det har effekt, på två sätt, fortsätter Morgan Johansson. Dels att man stör ut öppen narkotikahandel. Men även att domstolarna i efterhand har bevismedel att ta del av.

Några av regeringens förslag på åtgärder mot gängkriminaliteten

Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation.

Enklare att använda hemliga tvångsmedel i fråga om grov organiserad brottslighet.

Ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och gängmiljöer.

Obligatorisk häktning för fler brott.

Utvidga och permanenta arbetet med snabbare lagföring

Ordningsvakter kan avlasta polisen.

Automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden.

Ökade möjligheter att förverka brottslingars tillgångar.

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott.

PÅFÖLJDER:

Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet.

Utred vistelseförbud inom ramen för påföljdssystemet.

Ytterligare medel till LVU-placeringar.

Fler SIS-platser med förbättrad kvalitet.

Skärp straffen för den som rekryterar unga till kriminalitet.

Skärp straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser.

Skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott.

Skärp straffen för den som överlåter narkotika till andra.

Morgan Johansson i samtal med Stefan Bergström (C), andra politiker och poliser på Rissne torg. Foto: Jonny Andersson