OTRYGGT. Under hösten eskalerade ordningsproblemen vid Rinkeby tunnelbanestation. Nu har man genomfört en stor insats för att komma tillrätta med problemen. Foto: Anna Wettergård

Trygghetssatsning vid tunnelbanan i Rinkeby har gett effekt

Under vintern har polisen genomfört en trygghetssatsning vid tunnelbanestationen i Rinkeby. Enligt Niclas Andersson, lokal polisområdeschef i Rinkeby, har satsningen gett effekt.

  • Publicerad 08:57, 1 mar 2019

TRYGGHET. Vi vill att Rinkebys tunnelbanestation ska vara som vilken tunnelbanestation som helst, säger Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Järva. Foto: Kerstin Gustafsson

– Vi hade upplevt en försämrad lägesbild, och ett försämrat ordningsläge, under en tid. Och under hösten blev det relativt akut. Personalen kände att de inte kunde arbeta där. Det kunde vi naturligtvis inte acceptera.

Niclas Andersson, lokal polisområdeschef i Rinkeby, berättar om den eskalerande problematiken vid Rinkeby tunnelbanestation under hösten. Det är bakgrunden till att polisen genomförde en satsning tillsammans med stadsdelen, trafikförvaltningen och fastighetsägare, för att komma tillrätta med problemen.

– Vi satte oss ner med alla involverade aktörer och jobbade igenom de problem som vi alla upplevde. Och alla tog ansvar för att lösa problemet utifrån sitt uppdrag.

Aktörerna gjorde tillsammans en så kallad strukturerad orsaksanalys, för att hitta bakomliggande orsaker till problematiken.

– Det fanns en stor otrygghet här, med många bakomliggande orsaker. Många hängde här och sålde narkotika. Det var bekvämt; man behövde inte boka tid utan kunde bara komma hit för att köpa eller sälja. Det var varmt inne när det var kallt ute.

Samlade åtgärder

Men nu har man alltså genomfört en rad åtgärder. Polisen har varit närvarande på platsen, mycket. De har stängt den övre entrén, vilket gör att narkotikaförsäljarna inte kan springa ut den vägen när polisen kommer. Stadsdelen har identifierat många av de som brukat befinna sig på platsen, för att hitta alternativa sysselsättningar till dem. Och så vidare.

– Vår bild är att den här insatsen har varit lyckad. Vi har fått otroligt mycket positiv feedback.

Nu trappar de ner insatsen, men den kommer att pågå fram till det nya polishuset öppnar i Rinkeby om ett år. Polisen minskar sin närvaro, och ersätts av specialutbildade ordningsvakter som arbetsleds av polisen. I förlängningen är förhoppningen att kunna dra ner även på deras närvaro.

– Vi vill att Rinkebys tunnelbanestation ska vara som vilken tunnelbanestation som helst. Men vi kommer aldrig att acceptera att den går tillbaka till hur det var i höstas. Blir det sämre igen så fyller vi på med de resurser som behövs.

Han säger att även om försäljarna bara flyttar sig en bit, så är det ändå en vinst.

– De har flyttat till trapphus och butiker. Men de har också minskat. Varje gång vi flyttar på försäljarna är det positivt. Förut kunde den som ville köpa narkotika bara åka till Rinkeby, och behövde knappt lämna tunnelbanan. Nu har vi gjort det svårare för dem. Dessutom är tunnelbanan en viktig plats för den som måste transportera sig. Det är viktigt att den är trygg.

Stockholm Direkt