Uppgång till pendeltåget från södra sidan om stationen. Foto: Sweco arkitekter

Tullinge blir föregångare i grön stadsplanering

Botkyrka är en av tre kommuner som har valts ut som föregångare i sitt arbete med klimatsmart stadsplanering, i en del av ett EU-projekt.

  • Publicerad 09:06, 30 mar 2020

Inom ramen för EU-projektet Multiply, som startats av IVL Svenska Miljöinstitutet, ska Botkyrka kommun dela sina erfarenheter med andra europeiska kommuner.

– Det handlar om hur man vid planering eller ombyggnad av stadsdelar kombinerar frågor om hur marken används, vilka energilösningar som är mest effektiva och hur man förflyttar människor och varor – allt i syfte att minska klimatpåverkan. En annan aspekt är hur man involverar kommunens invånare i processen, säger Jeanette Green, projektledare för Multiply, i ett uttalande.

Botkyrka uppmärksammas för sin erfarenhet av medborgarsamverkan i utvecklingen av stadsdelarna. Det senaste var det framtida Tullinge.

"Vi har ett strukturerat och bra samverkans- och dialogverktyg och därför är vår intention att fortsätta använda dessa, men också kontinuerligt utveckla verktygen och se till att vi har en bra samverkan med våra medborgare. För mig är det viktigt att Botkyrkaborna är med och utvecklar Botkyrka", skriver Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Gabriel Melki tror att kommunen främst kommer att dela sina erfarenheter av hur man samarbetar och för dialog med medborgarna.

"Vi har en bred och lång erfarenhet från detta sedan en tid tillbaka, framförallt i framtagandet av våra planprogram, stadsbyggnadsidéer med flera", skriver han.