Oroliga. Planen att bygga på grusplanerna i Solskensparken oroar grannarna Maria Sandström och Cinderella Larsson, här med Alva tre år. Foto: Claudio Britos

Tullingebor protesterar mot bygge i lekpark

Att det ska byggas hus i Solskensparken har inte varit tydligt i planen för centrala Tullinge. Det menar några grannar som har startat en protestlista. Nu skjuter kommunen fram samrådstiden.

  • Publicerad 16:47, 4 apr 2019

Detaljplanen för centrala Tullinge har varit ute på samråd sedan början på mars. Men inte förrän i måndags fick grannarna Maria Sandström och Cinderella Larsson reda på att planen också inkluderade två hus i Solskensparken, alldeles nedanför deras hus. På planprogrammets framsida har det nämligen inte synts att platsen räknas som en del av planområdet.

– De där husen trycktes in i den stora planen för centrala Tullinge. Det var ingen som tänkte på att Solskensparken skulle ingå där. Det känns som om det doldes, säger Maria Sandström.

Det handlar om två hus på cirka åtta våningar som ska stå på de grusplaner som nu finns i parken. 100 bostäder ska husen rymma.

– Solskensparken är den enda allmänna lekparken som finns i östra Tullingeberg. Det är jättemånga som använder den och vi ser mycket hellre att den utvecklas och kanske får en parklek eller plaskdamm, säger Cinderella Larsson.

Ännu är det flera etapper kvar innan detaljplanen är spikad och bygget kan börja. Men samrådstiden, då allmänheten kan lämna synpunkter och påverka planprogrammet, är snart slut. Den 8 april har varit det officiella slutdatumet, alltså bara en vecka efter att Maria Sandström och Cinderella Larsson fick redan på att planen också påverkade dem.

– Dessa hus är en av de första etapperna i planen så det är tajt om tid. Vi hann precis få ihop en protestlista och göra våra röster hörda, säger Cinderella Larsson.

På bara några dagar hade listan fått drygt 150 namnunderskrifter. På onsdagskvällen fick de ett meddelande av kommunens områdesstrateg Tomaj Keyvani som berättade att projektgruppen hade diskuterat deras synpunkter på dagens möte och beslutat att förlänga samrådstiden fram till och med 17 april.

Per-Anders Framgård som är projektledare för planprogrammet bekräftar att samrådstiden har förlängts men att det i huvudsak var för att flera myndigheter begärt det.

– Det var en rad tunga remissinstanser som begärt förlängning, som Trafikverket, SL och länsstyrelsen. Det är viktiga frågor som vi behöver beakta och svar som är viktiga för oss, säger han.

Han understryker att detta är ett planprogram som nu prövas i en samrådsprocess. Beroende på vilka synpunkter som kommer fram i samrådet kan förändringar ske innan planen klubbas.

Solskensparken är inkluderad i planprogrammet för att den lyfts som ett möjligt område att bygga i under medborgardialogen 2017. Det betyder inte att det definitivt ska byggas där, menar han.

– Men jag kan ta till mig att vi inte illustrerat det tydligt nog i kartan på framsidan av planprogrammet. Man kan alltid bli bättre, säger han.

Nya Tullinge kan ta form redan i år

Solskensparken är den enda allmänna lekparken i östra Tullingeberg och behöver finnas kvar, säger grannarna Maria Sandström och Cinderella Larsson, här tillsammans med Alva tre år. Foto: Claudio Britos

På grusplanerna i parken är de nya husen planerade. Foto: Claudio Britos