Blivit bättre. Björkhaga skola har lyckats rätta till sina brister. Foto: Johannes Liljeson

Tumbaskola slipper miljonvite

Stökiga lektioner, ingen uppföljning av hur elever klarade kunskapsmålen och avsaknad av rutiner för att utreda elevers behov av särskilt stöd. Björkhaga riskerade en miljonsmäll efter Skolinspektionens granskning. Men nu har skolan vänt utvecklingen.

  • Publicerad 11:52, 17 jan 2019

När Skolinspektionen gjorde sin tillsyn av skolan var listan på brister var lång. Stökiga lektioner gjorde att många elever inte fick studiero, det var problem med otrygghet och elevhälsoteam och rutiner för att utreda elevers behov av särskilt stöd saknades, bland annat. Skolan hotades med ett vite på 1,5 miljoner kronor.

Men nu har skolan åtgärdat alla brister och behöver inte betala vitet.

– Vi blev jättelyckliga och jag blev en väldigt stolt rektor, säger Birgitta Fagerberg, som kom in som rektor 2017, efter granskningen.

Otydligt med många rektorsbyten

Så vad har man gjort? Bland annat tog skolan hjälp av Skolverket i satsningen Samverkan för bästa skola och en helt ny ledningsgrupp rekryterades. Många täta rektorsbyten på kort tid hade gett en otydlig organisation och oklart ledarskap, säger Birgitta Fagerberg.

– Vi införde tydliga rutiner för personalen, allt – från hur man sjukanmäler sig, vad som ska göras om en elev behöver extra stöd till vad som förväntas av en – ska vara nedskrivet.

Rastaktiviteter minskade bråk

För att öka tryggheten och minska konflikter bland eleverna har skolan infört rastaktiviteter.

– Det kan vara dans eller hästhoppstävlingar med käpphästar till exempel. Förut var det mycket gruff och elaka ord, det kan såklart hända saker fortfarande men inte alls som det var 2017.

Nu gör man också elevenkäter för att få koll på vad eleverna vill att ledningen ska ta tag i.

– I somras kom det fram att yngre elever var rädda för att låsa dörren på toaletten, då satte vi in haspar istället. Det är så man måste jobba hela tiden.

Skolan renoveras

I vår startar en totalrenovering av skolan och en ny idrottshall ska byggas.

– Skolan är rätt sliten och inte så användarvänlig. Det kommer att bli ett lyft då allt är nytt.

Allvarlig kritik mot Björkhaga skola - hotas med miljonvite

Björkhaga hotas av böter efter allvarliga brister

Efter krisen – Storvretskolan får ny rektor

Staten ingriper mot skola i Botkyrka