Sköldungagatan. Här planerar Max Martin att öppna ett nytt musikhus. Foto: Näringsdepartementet / Albin Tingstedt

Tummen upp för Max Martins exklusiva Östermalmsplan

Max Martins storslagna planer på Östermalm har varit ute på samråd.

  • Publicerad 12:48, 12 dec 2019

Tidigare i år avslöjade vi att världsstjärnan Max Martin och ägarna till exklusiva hotellet "Ett hem" på Sköldungagatan, har köpt två grannhus och ansökt om att bygga om dessa för fler hotellrum och ett musikhus.

Max Martins exklusiva plan på Östermalm

Beskedet möttes med jubel från Stockholms topp-politiker och nu har detaljplanen även varit ute på samråd. Susanna Stenfelt, ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, säger att responsen varit fortsatt positiv.

– Skönhetsrådet tyckte till och med att projektet innebar en förbättring jämfört med tidigare, vilket inte alltid är fallet, konstaterar hon.

Men några invändningar har dykt upp under samrådstiden. Främst gäller det orangeriet som planeras på innergården och som fått grannar att oro sig över att de kommer störas av ljuset.

– Även Stadsmuseet uttryckte en viss tvekan vad gäller orangeriets placering, så det är någonting vi behöver se över, säger hon.

Också antalet föreslagna nya dörröppningar i fasaden och hanteringen av dagvatten har ifrågasatts. Men enligt Susanna Stenfelt handlar det om små invändningar som är hanterbara.

– Nu hoppas vi att planerna går ut på granskning under våren, säger hon.

AVSLÖJAR: Världsstjärnan Max Martin öppnar "musikhus" i Stockholm