Omvandlas. Lägenheter byggs i silosarna, och framför dessa ska flytbryggor anläggas. Foto: Nyréns

Tummen upp för planerade Prippsområdet

Gamla Prippsområdet ska göras om för att ge plats för både bostäder och flera kvarter med kontor och hotell. Detaljplanen har varit ute på samråd, och majoriteten av svaren är positiva.

  • Publicerad 11:38, 24 mar 2020

Vi bedömer att strukturen sitter.

Med tanke på att bryggeriområdet till stor del anses ha kulturhistoriska värden ska flera av lokalerna närmast Bällstaviken bevaras. Bland annat ska de två silosarna vid vattnet göras om till lägenheter. Cirka 450 bostäder planeras byggas i områdets västra del, och flera kvarter för kontor och hotell närmast flygplatsen.

Mitt i området är tanken att en stor aktivitetspark ska anläggas, och vid strandpromenaden vill man anlägga flytbryggor på vattnet.

I höstas var detaljplanen ute på samråd, och responsen har generellt sett varit positiv. Både Skönhetsrådet och kulturförvaltningen anser att gestaltningen av området har "höga ambitioner" samt att man i planeringen tagit god hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Tua Sandberg, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, är nöjd.

– Vi bedömer att strukturen sitter, liksom omhändertagandet av områdets olika kulturhistoriska värden, skriver hon i ett mejl.

Kan påverka Solnaverket

Däremot menar Solna stad och Norrenergi att man inte tagit tillräcklig hänsyn till planerna på att utöka Solnaverket. Tanken där är att Solnaverket ska drivas med biobränsle i större utsträckning, vilket innebär att bränslet delvis kommer att transporteras dit med båt.

Även om antalet transporter per vecka inte ska vara så många, menar man att planerna på att anlägga flytbryggor och badmöjlighet i Bällstaviken behöver ses över.

Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att man monterar flytbryggorna närmare stranden.

– Framöver kommer vi att titta över några mindre frågor, där vi redan tidigare haft diskussioner med respektive aktör gällande till exempel placeringen av ett pumphus, ett teknikhus samt flytbryggornas utbredning och omfattning, skriver Tua Sandberg.

Några privatpersoner uttryckte dock oro över att serviceutbudet kommer att minska eller försvinna med tanke på att flera affärer försvinner.

– Under senare delen av detta år kommer även aktuella byggaktörer med i projektet, vilket kan medföra vissa justeringar innan granskning.

Men det dröjer innan bygget kan bli verklighet, i början av 2022 förväntas kommunfullmäktige anta planen.

Rörelse. En aktivitetspark ska anläggas mellan byggnaderna. Foto: Nyréns

Mer ur planen

Området ligger precis vid tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda

En fornminnespark ska anläggas kring den enda kvarvarande fornlämningen i söder

En strandpark planeras byggas längs vattnet, och det finns planer för en bastu

Visa merVisa mindre