Långkörare. I decennier har Älvsjöbor och lokala politiker kämpat för att minska trafiken – framförallt tunga fordon – och sänka hastigheterna på Älvsjövägen. Foto: Linda Gren

Tunga trafiken minskar på Älvsjövägen

Den tunga trafiken minskar på Älvsjövägen, visar nya mätningar. Men några hastighetskameror kommer inte sättas upp, säger staden.

  • Publicerad 17:06, 24 feb 2020

Stadens trafikkontor har gjort en del för att minska störningarna från Älvsjövägen, som skär rakt igenom Älvsjö, mellan E4/E20 och Johan Skyttes väg. Den används som smitväg mellan de stora trafiklederna och 25 000 fordon kör där varje dygn, av dem är cirka tio procent tunga fordon.

KLART: Hastighetssänkning på Älvsjövägen

Förra året bestämde trafikkontoret att sätta upp en kamera under ett par veckor för att registrera vilken typ av fordon som passerar på Älvsjövägen.

– Det visade sig att den olovliga trafiken, alltså tunga fordon som kör där trots att de inte får, eller på fel tider, har minskat sedan senaste mätningen 2016, säger Elisabeth Ström, miljöhandläggare på trafikkontoret.

Två övergångsställen har byggts om för att bli tydligare och säkrare, bland annat har man skapat en avsmalning med refug som tvingar bilister att sänka farten. Man har även sänkt tillåten hastighet på vägen från 50 till 40 km/h.

Men några fartkameror, som flera Älvsjöbor efterfrågat, kommer inte att sättas upp.

– Det är inte befogat här eftersom medianhastigheten idag är så pass låg, 44 kilometer i timmen. Vi tycker att vi har gjort ganska mycket ändå för att öka säkerheten längs Älvsjövägen, säger Elisabeth Ström.

Idag råder förbud mot tung trafik med en bruttovikt över 7,5 ton. Skyltar om det sitter vid rondellen vid Kabelverket och vid avfarten från E4/E20.

I decennier har Älvsjöbor och lokala politiker kämpat för att minska trafiken – framförallt tunga fordon - och sänka hastigheterna på Älvsjövägen. Nyligen blev nya Kämpetorpsskolan klar för 1 000 elever. Foto: Linda Gren