BOMMAD. Sundbybergs stad har tvingats stänga Esplanadens tunnel under järnvägsspåren. Foto: Jonny Andersson

Tunnel stängs på grund av skadegörelse

Sundbybergs stad har stängt Esplanadens gång- och cykeltunneln och fler fotgängare än normalt går nu över järnvägsspåren. Orsaken till åtgärden är en längre tids omfattande skadegörelse i tunneln.

  • Publicerad 10:27, 11 sep 2019

I början av september lät Sundbybergs stad meddela att man beslutat att stänga av gång- och cykeltunneln vid Esplanaden.

Jan-Eric Träff, anläggningsingenjör, berättar att det är skadegörelser i form av klotter och målningar med tjocka lager av färg som legat till grund för beslutet. Färgen har varit så tjock att den vid sanering täppt igen avloppen vilket orsakat stopp och översvämningar.

Även annan skadegörelse, som inneburit stora kostnader, har lett fram till beslutet att stänga av tunneln.

– Tunneln har blivit en otrygg och otrevlig miljö och därför har staden valt att stänga av den tillsvidare, säger Jan-Eric Träff.

Vad som sker med tunneln i närtid är oklart. För att kunna ta ställning till det behöver alternativ för sanering och tillhörande kostnader utredas, enligt Jan-Eric Träff.

På längre sikt kommer den här gångtunneln att försvinna permanent. 2022, som tidigast, påbörjar Trafikverket byggandet av järnvägstunnlarna i två rör, men när man når Esplanaden är fortfarande oklart. Arbetet med att gräva ner järnvägen beräknas ta åtta år.

Foto: Jonny Andersson

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Moisés Ubeira ny gruppledare för Vänsterpartiet

Nyheter "Känns jättekul att få axla ett stort ansvar." Moisés Ubeira har utsetts till ny gruppledare för Vänsterpartiet i Sundbyberg. – Som vice gruppledare har jag varit beredd, säger den nyblivne tvåbarnspappan.måndag 23/9 13:42
Stockholm Direkt