Tunnelsprängningarna i Vinsta: "Det värsta är över"

Sprängningarna i arbetet med Förbifart Stockholms tunnel i Vinsta har mullrat långa vägar och fått Västerortsbor från Bromma till Hässelby att undra vad som pågår. Nu ska den värsta fasen snart vara över.

  • Publicerad 16:53, 7 feb 2017

Vi vill ju inte heller spamma folk som inte alls är berörda med brev som de inte förstår varför de får.

– Känner man inte till sprängningarna kan de upplevas som skrämmande, de låter "bom, bom, bom", säger Patrik Hamberg, projektledare på Trafikverket och ansvarig för Förbifart Stockholms tunnlar under Vällingby.

Vi besöker Förbifartens arbetstunnel på Förrådsgränd i Vinsta. Det inhägnade området är mer dolt än den närliggande sprängningsplatsen vid tunnelbanan i Johannelund. Men här arbetar runt 60 personer dygnet runt i skift.

– Vi spränger runt 15-20 meter berg i veckan, säger Patrik Hamberg.

”Att spränga är ett sätt att slita sönder berg, det är klart det blir vibrationer”, säger Magnus Felldin, blockchef på Implenia. Till vänster står Patrik Hamberg. Foto: Mikael Andersson

"Bytt fas"

Ett mullrande ljud från den jättelika borriggen inne i berget rullar ut ur tunnelns gap när vi kliver fram i leran, iklädda hjälmar, gula västar och rymliga gummistövlar. Arbetstunneln påbörjades i november. Eftersom arbetet vid tunnelmynningen hittills skett ovan jord, har ljudet från sprängningarna färdats långt. När arbetare och maskiner nu rör sig längre in i berget ska ljudet börja minska.

– Det värsta är över! Från november till nu har vi betat oss ner. Men nu har vi bytt fas. Från att ha varit ett "ovanjordssprängande" projekt går vi nu ner under jord, säger Patrik Hamberg.

"Jag borrar, laddar och spränger", säger Niklas Carlsson som sitter i borriggen. Foto: Mikael Andersson

Mot Kälvesta och Hässelby

I vår kommer projektet att närma sig Kälvesta och Hässelby gård. Då kommer ljudet istället att märkas av som vibrationer genom berget.

– Då blir det människor som bor rakt ovanpå, som kommer att märka oss. Men på ett annat sätt där ljudet får mindre spridning. När vi spränger blir det som att grannen borrar för att sätta upp en hatthylla, säger Patrik Hamberg.

”Vi använder inte klassisk dynamit längre i branschen. Vi har en pumpbar emulsion. Den ser ut som tandkräm. Den pumpar vi in i berget. Precis innan den pumpas in, tillsätts ett ämne som gör den aktiv. Sen får den jäsa i berget och först då klassas det som sprängmedel.” säger Magnus Felldin. Foto: Mikael Andersson

Höga smällar

De senaste veckorna har runt 15 störningsrapporter kommit in till Trafikverket. Som vi tidigare rapporterat har boende ända bort i Blackeberg och Flysta har märkt av sprängningarna, vilket också har märkts av i lokala Facebook-grupper, där folk undrat vad det är som pågår. Läsare har också hört av sig till tidningen om att de hör sprängningar ända till Nockeby i Bromma.

– Man kan inte bygga ett sånt här projekt i ett tätbebyggt område utan att störa någon men vi försöker begränsa störningarna så gott det går, säger Anna Weston, kommunikatör på Trafikverket.

"Det tar kanske en halvtimme, timme, att ventilera ut alla spränggaser som blir efter en sprängning", säger Magnus Felldin. Foto: Mikael Andersson

Vill inte spamma

Den 19 januari ska en särskilt ljudlig smäll fått boende att ringa polisen. Enligt Trafikverket färdades ljudet då längre än normalt, på grund av ett väderfenomen kallat inversion.

LÄS MER: Därför hör så många sprängningarna i Vinsta

Information om sprängningarna delas ut i brevlådorna inom en radie på 300 meter från sprängningarnas centrum. Men eftersom boende utanför den zonen har hört sprängningar, har kritik uppkommit kring varför fler personer inte fått information om dem.

– Någonstans måste vi dra gränsen. Vi har gjort en rimlighetsbedömning utifrån bullerutredningar och erfarenhet att 150-300 meter ifrån våra arbeten kan närboende märka av oss. Nu utökar vi till 500 meter vilket är ganska väl tilltaget. Vi vill ju inte heller spamma folk som inte alls är berörda med brev som de inte förstår varför de får, säger Anna Weston.

Arbetstunneln på Förrådsgränd ligger på tio meters djup. Bergväggen i slutet av tunneln kallas för "stuff". Foto: Mikael Andersson

Vadå sprängning?

Trafikverkets arbete med E4 Förbifart Stockholm pågår just nu på flera håll i Stockholmsområdet. Förbifarten är en ny sträckning som ska gå väster om staden, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

En av Förbifartens trafikplatser kommer att ligga i Vinsta. Tunneln i Vinsta sträcker sig från Mälaren under Grimsta till Hjulsta. Arbeten och sprängningar har redan påbörjats i Johannelund och på Förrådsgränd. Framöver planeras arbeten även på Lövstavägen/Krossgatan.

Arbetet i Vinsta är planerat att pågå i sex år. Totalt beräknas arbetet med Förbifarten ta tio år.

Vill du veta mer om sprängningarna? Gå in på www.trafikverket.se/forbifartstockholm-vinsta

Mitt i industriområdet i Vinsta har Förbifart Stockholms arbetstunnel sprängts sedan i november. Foto: Mikael Andersson

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt