BRANT. Att det är rasrisk vid Huddingevägen används som en ursäkt för att inte utreda motionen om en spång längst vägen. Det menar Tullingepartiets gruppledare Anders Thorén. Foto: Claudio Britos

TuP: Beslut om ny väg görs på falska grunder

Kommunen skyller på rasrisken när de väljer att inte utreda en träspång vid Tullingesjön. Det menar Tullingepartiet som kallar det ett beslut fattat på falska grunder.

  • Publicerad 11:55, 12 nov 2019

Tidigare i höstas avslog kommunfullmäktige Tullingepartiets motion på en ny gångväg mellan Tullinge Lanthem och Hamringe.

I sin motivation till avslaget har samhällsbyggnadsnämnden hänvisat till Trafikverkets geotekniska undersökningar som visat att slänten är instabil och har dålig bärighet. Att bygga en gångbrygga på en plats med sådan rasrisk skulle innebära stora markarbeten till hög kostnad och är därför inte genomförbart, skriver nämnden i sitt förslag på beslut.

Men till BotkyrkaDirekt sade Trafikverket förra veckan att det inte finns någon rasrisk på Huddingevägen, något Tullingepartiets gruppledare Anders Thorén tycker borde kommit fram redan när nämnden tog ställning till Tullingepartiets motion.

– När Trafikverket nu säger att det inte finns någon rasrisk, då betyder det att förslaget avslogs på falska grunder, säger han.

Anders Thorén tror att anledningen istället är kostnaden.

– Det finns utmärkta metoder att stadga upp slänten. Men det skulle kanske kosta några miljoner, säger han.

Samhällsbyggnadsnämnden menar även att behovet av en gångbro minskar när den nya gång- och cykelvägen är klar. Dessutom kommer trafikljusen vid Hamringevägen och det nya övergångsstället vid Tullinge strand göra det lättare för gångtrafikanter, skriver nämnden i sitt förslag till beslut. 

Men Anders Thorén menar att för att göra vägen säker för de promenerar runt Tullingesjön måste de slippa korsa Huddingevägen.

– Man lägger ner miljontals kronor på att göra i ordning områden som det sedan inte går att ta sig till annat än med bil. Det känns lite ihåligt, säger han.