Visionsbild av det nya skolhuset som sågades. Foto: Arkitema architects

Turerna bakom stoppade skolhuset i Enskede

Såväl stadsarkitekten som Stadsmuseet sågade det nya förslaget på skolbyggnad i Enskede. I november stod det klart att det skulle stoppas.

  • Publicerad 20:30, 9 jan 2020

StockholmDirekt kunde igår berätta att den planerade om- och tillbyggnaden av Enskede skola är satt på paus igen, den här gången på grund av Stadsmuseet, som inte godkänner det nya huset. Det passar inte in i området, menar de.

"Svaret inte sent"

Utbildningsförvaltningen hävdar att de fick informationen sent i processen – de hade redan planerat evakueringen av 450 barn till Lindeskolan – men Sisab, som fått uppdraget att bygga skolhuset, håller inte med.

– Evakueringen gäller vid renovering av befintliga lokaler på skolan, som utbildningsförvaltningen önskade påbörja sommaren 2020. Nybyggnationen, däremot, skulle påbörjas senare och därför var Stadsmuseets remissvar inte sent. Det är alltså två olika processer, men som påverkar varandra, säger Thomas Bergsell, pressansvarig på Sisab.

Det var vid ett möte hos Sisab i oktober som Stadsmuseet informerades om det nya förslaget till skolbyggnad, strax efteråt kom deras reaktion i form av en skrivelse.

– Vi hade inte lämnat in någon bygglovsansökan ännu, det här mötet var inför det.

Stoppades i november

I mitten av november träffade de stadsarkitekten på stadsbyggnadskontoret som även han kritiserade förslaget: För stor volym och passar därför inte in i området.

– Där stoppades planerna. Enbart Stadsmuseets synpunkter kan inte stoppa ett helt projekt, men i detta fall så delar stadsarkitekten och Stadsmuseet åsikt. Hade vi fått med oss stadsarkitekten på planerna så hade vi kunnat gå vidare och arbeta för att få ett bygglov, säger Thomas Bergsell och tillägger att Sisab och utbildningsförvaltningen sedan dess har undersökt andra lösningar med lägre byggnader.  

Med andra ord, utbildningsförvaltningen fick reda på kritiken i november.

– Men att planera en evakuering är en stor apparat och förhoppningen när det beslutet togs var ju att planerna för den nya byggnaden skulle godkännas och allt påbörjas till sommaren, säger Thomas Bergsell.

Att försöka bygga nytt i Gamla Enskede är en utmaning, tillägger han.

– Det är ett känsligt område att bygga i eftersom det är ett riksintresse, samtidigt är det stort tryck på skolorna i Enskede så vi behöver utöka lokalerna.

Det nya skolhuset är tänkt att rymma kök, matsal och hemvist för årskurs F-3.

Stadsmuseet stoppar utbyggnaden av Enskede skola

Här är Högdalens nya utegym

Nyheter Väntas vara på plats redan nästa vecka Ett nytt stort utegym i trä byggs just nu klart vid motionsspåret i Högdalen. Planen är att det ska kunna öppna nästa vecka.fredag 27/3 12:23

Han gör hyllad skräckfilm i Björkis

Nyheter "Kan området som min ena hand" Hallå där Jonathan Katzeff, Björkhagenbo och långfilmsdebutant vars rysare "Huset vid skogens slut" hade premiär den 23 mars.torsdag 26/3 12:00