Förebild. Baltic 8 i Annedal är idag en parkering. Men det kommer bli ett föredöme för hur man bör förtäta i Bromma, menar Cecilia Obermüller (MP). Foto: Ellinor Prawitz

Två år till valet: Så vill Obermüller (MP) förtäta i Bromma

Det kommande kvarteret Baltic 8 i Annedal är ett föredöme för hur man ska förtäta menar Cecilia Obermüller (MP), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd. Hon vill se bättre helhetslösningar när Bromma växer.

  • Publicerad 11:26, 26 sep 2016

”I en växande stad där vi bygger mycket bostäder måste det finnas ett helhetsperspektiv – det får vi inte tappa. Det kommer byggas mycket i Bromma och jag driver väldigt starkt att vi måste få till utrymme för parker, service, vård, förskola, skola, rekreation och kultur. Allt som behövs för ett hållbart samhällsbygge.

Om vi ska ta vår andel av de 140 000 bostäder som ska byggas i Stockholm ska vi egentligen få till tre nya gymnasium och 12 grundskolor. Och ska det vara rättvist ska vi få två museer och en biograf. 

Framtid. Med plats för bostad, service, skola och aktivitetstorg ska kvarteret Baltic 8 förvandlas totalt. Foto: Scheiwiller Svensson arkitektkontor

Vi vill ha ett hållbart samhälle både ekologiskt och socialt. Annedal är positivt på många sätt men vi har missat skolan och det börjar bli brist på natur- och parkmark. Men det kommande kvarteret Baltic med Bullerbytorget i Annedal är ett gott exempel. Där har man byggt för bostad, service och skola och jag kommer arbeta för att Bullerbytorget blir det aktivitetstorg som det är sagt. Det har möjlighet att utvecklas till en fantastisk mötesplats för hela Annedalsbefolkningen. Det är den här typen av byggande där man tänker helhetslösning som jag vill se mer av i Bromma.”

Tre andra viktiga frågor

Äldreomsorgen

Trafiksituationen

Miljö- och klimatfrågor