JOBB. Sex av deltagarna från Etableringslyftet som fått jobb på Sodexo i Märsta. Foto: Upplands Väsby kommun

Två av tre fick jobb tack vare nytt projekt

Två av tre nyanlända har fått jobb. Det är resultatet av projektet Etableringslyftet, som startade i Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna förra hösten.

  • Publicerad 09:03, 15 aug 2019

Jag har fått möjlighet att lära mig hur det funkar i Sverige.

Av de 75 personer som genomfört praktik med språkstöd och coachning under årets första sex månader har 47 fått en anställning och fyra gått vidare till studier med studiemedel. Ytterligare 76 personer är inskrivna just nu, enligt Upplands Väsby kommun.

– Det är ett fantastiskt resultat! Det ska ses mot bakgrund av att mer än hälften av deltagarna bara har grundskoleutbildning eller helt saknar utbildning, det här visar att även de behövs på vår arbetsmarknad, säger Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet.

De tre kommunernas – Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna – geografi skapar en gemensam arbetsmarknad och Etableringslyftet blir en väg in för näringslivet och deras behov av ny kompetens.

Har lärt sig sociala koder

Arash Mehtari är en av deltagarna som har fått anställning. Han har börjat jobba på Sodexo i Märsta.

– Jag har fått möjlighet att lära mig hur det funkar i Sverige men också lite bredare insyn i vad jag vill göra i framtiden. Jag har fått lära mig hur jag ska bemöta mina arbetskamrater, om de olika sociala koder som finns, vilket har underlättat för mig i anställningen jag har fått.

Projektet har fram till idag lyckats hitta hela 103 praktikplatser på ett 50-tal olika arbetsplatser i regionen. Mer än 80 procent av företagarna nöjda eller mycket nöjda med sina praktikanter och flera har anställt personer som haft praktik. Även stödet från Etableringslyftet har fått höga betyg.

– De sex personer som börjat jobba hos oss är alla arbetsvilliga och passar väl in på arbetsplatsen. Det märks att de längtat efter att få komma ut i sysselsättning, säger Henrik Apell, platschef på Sodexo i Märsta, som anställt sex personer via Etableringslyftet.

Målet är att matcha 350 nyanlända med olika arbetsplatser fram till slutet av 2020.

Etableringslyftet

Etableringslyftet är ett treårigt samarbetsprojekt som drivs av Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, med stöd av Europeiska Socialfonden ESF. Projektet ger nyanlända en snabbare och kortare väg till arbete och minskar därmed behovet av ekonomiskt bistånd.

Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd – med fokus på att ta tillvara de nyanländas kompetens.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt