Visionsbild på den nya förskolan med sex avdelningar. Foto: SISAB/Niras arkitekter

Två förskolor i Farstas nya kvarter

Två nya förskolor för totalt cirka 170 barn. Det är vad som planeras i det nya bostadsområde som har börjat byggas vid Drevviken i Farsta.

  • Publicerad 16:30, 18 nov 2019

Farsta stadsdel planerar att starta två nya förskolor i området vid Drevviken, där Farsta sjukhem låg tidigare. Detta för att täcka behovet av förskoleplatser när området bebyggs.

720 nya lägenheter byggs med start nu i höst, varav 200 blir studentbostäder och 120 blir bostadsrätter, och det gör att behovet av platser kommer att öka kraftigt närmaste tiden, enligt förvaltningen. Bostäderna beräknas vara klara under 2023.

Den ena förskolan är en nybyggnation med sex avdelningar i två plan som ska rymma cirka 110 barn, platsen är Ekebergabacken 40. Förskolan byggs efter konceptet Framtidens förskola, vilket innebär att man tänker extra på att skapa en bra inomhusmiljö som är pedagogisk och ”rofylld” för barn och personal.

Även utemiljön byggs med en tanke att ”ge barnen en utmanande lärande lek”. På en del av gården kommer man att spara mycket natur, med bland annat flera stora träd som får stå kvar, enligt SISAB, som ska bygga förskolan.

På platsen finns idag en mindre förskola med fyra avdelningar, men den rivs och ersätts med nya förskolan.

Den andra förskolan är tänkt att byggas i botten på ett av de nya bostadshusen som planeras i området. Den ska rymma fyra avdelningar och får en egen gård.

Nu sprängs gamla Farsta sjukhem bort