Det nya huset till vänster i bild, med förskolan i bottenplanet. Foto: Stockholmshem/ÅWL Arkitekter

Två nya förskolor på gång i Årsta

Staden håller på att skissa på två nya förskolor i Årsta, en vid Årstavägen och en i Valla, för cirka 160 barn.

  • Publicerad 16:30, 18 nov 2019

Två nya förskolor är på gång i de nya bostadskvarteren i Årsta, som är en del av det större byggprojektet Årstastråket.

Den ena förskolan blir fem avdelningar stor med plats för 90 barn och byggs i botten av ett av de nya studenthusen längs Årstavägen, med egen gård som vetter ut mot en park som ska anläggas, Arlaparken. Närmast huset ordnas sand- och vattenlek och rutschkana för de yngre barnen medan den bortre delen av gården blir mer för de äldre barnen och består av klätter- och balanslek. Förskolan får ett tillagningskök.

Byggs nära Tvärbanan

Namnet på förskolan föreslås bli Oxenstiernan, efter släkten med samma namn som en gång ägde Årsta gård. Byggstart för husen är hösten 2019.

Den andra förskolan planeras söder om Tvärbanan, i Valla, i botten av ett annat nybyggt hus med plats för fyra avdelningar i två plan, 72 barn. Här har särskild hänsyn tagits till att förskolan placeras så pass nära tvärbanespåret. Barnens gård får inte ligga närmare tågspåret än 15 meter, vilket uppfylls, enligt staden, och en 1,5 meter hög bullerskärm kommer att sättas upp intill spåret. Även den här förskolan får eget tillagningskök.

Inflyttning i förskolan i Valla är planerad till 2021.

Nybyggda hus i Svedmyra stinker

Nyheter Flera klagomål – inga åtgärder har hjälpt Det stinker i två av de nybyggda husen i Svedmyra och flera klagomål har kommit in till hyresvärden Familjebostäder.onsdag 11/12 20:00

Kritik mot osäker väg för eleverna till nya Sjöviksskolan

Nyheter Nu har staden stängt en farlig korsning för gående Staden får stark kritik för att det saknas en trygg för barn som ska genom byggområdet till Sjöviksskolan. Nu har en farlig korsning stängts av för gående.onsdag 11/12 19:30