Huddinge kommunhus. "Nuvarande lokaler har renoveringsbehov", säger Nicholas Nikander (L). Foto: Claudio Britos

Två platser pekas ut för nytt kommunhus

Kommunen tittar på två olika alternativ för att samla tjänstepersonerna under ett tak. Nybygget väntas kosta en miljard, men tanken är att det blir en besparing på lång sikt.

  • Publicerad 12:02, 14 sep 2020

Förhoppningen är att den nya byggnaden ska inrymma ett bibliotek

I dagsläget har Huddinges tjänstepersoner olika arbetsplatser runt om i kommunen. Det innebär att vissa administrativa tjänster är dubbla och att de anställda reser mellan kontor för att gå på möten. Kommunen har också flera fastigheter att punga ut hyra för.

– Delar av samma förvaltning sitter på olika ställen. Det blir ineffektivt och kostar i arbetstid när folk måste resa. Dessutom har fastigheterna renoveringsbehov, säger kommunalrådet Nicholas Nikander (L).

Kommunen har länge utforskat möjligheten att samordna sina 1 280 anställda i ett nytt kommunhus. I nuläget riktar de in sig på två alternativ: att bygga nytt på marken de står på eller bygga på tomten i Huddinge centrum där Paradisgaraget står idag.

– Båda har sina fördelar men inget av alternativen är helt säkert genomförbart, säger Nicholas Nikander.

Gynnar näringslivet

Tanken är att den nya byggnaden, utöver kommunens förvaltningar, ska ha plats för bibliotek och mötesrum som är tillgängliga för alla. Dessutom ska de två helägda bolagen Huge Bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter flytta in.

En fördel med Paradistomten är enligt Nikander att närheten till Huddinge centrum gör det naturligt för de anställda att ta en fika eller gå på restaurang, vilket gynnar näringslivet. Men en utmaning är att få parkeringsplatser att räcka till både Huddinge centrum och kommunhuset, om garaget rivs.

Den nuvarande kommunhustomten är större, men kan bli strulig att få bygglov på eftersom det finns kulturhistoriska värden på marken.

Besparing på 24 miljoner

–  Sedan tittar vi på alternativet att inte förändra, men då har vi stora investeringsbehov i nuvarande lokaler. Troligtvis blir kostnaderna ungefär desamma, och vi får inte samordningsfördelarna.

Att tjänstepersonerna sitter i olika lokaler gör att vissa administrativa tjänster är dubbla. Om alla sitter samlade beräknar kommunen att 10 procent av administrationen kan sägas upp, en besparing på omkring 24 miljoner kronor om året. Effektiviseringen väntas bara bli hälften så stor om kommunhuset blir kvar i nuvarande lokaler.

På onsdag, 16 september, ska kommunstyrelsen fatta beslut om vidare utredningar.

Notan för kalaset

I en investeringskalkyl konstaterar kommunen att det skulle kosta 941 miljoner kronor att bygga nytt på Kommunhustomten, och 1 233 miljoner kronor att bygga på Paradistomten.

Att sitta kvar skulle kosta 337 miljoner kronor, men då menar man att det inte går att effektivisera på samma sätt, vilket innebär kostnader i längden.