Tvärbanans Kistagren är ett steg närmare verklighet. Foto: Mostphotos

Tvärbanan till Kista – ett steg närmare

Under måndagen väntas ett viktigt beslut fattas i planerna på att bygga ut tvärbanan.

  • Publicerad 06:53, 6 nov 2017

Förra hösten röstade landstingsfullmäktige igenom förslaget att bygga ut tvärbanan till Kista, en satsning på nära fem miljarder kronor.

Klart: Nu byggs tvärbanans Kistagren

En viktig pusselbit för att utbyggnaden ska bli verklighet är att staden tar tillbaka en bit mark som arrenderas av Bromma flygplats.

Idag, måndag 6 november, förväntas kommunfullmäktige klubba igenom förslaget att staden återtar marken, något som kostar 30 miljoner kronor (detta då det uppstår kostnader för Bromma Flygplats och Svediavia för bland annat rivning och uppförande av nya byggnader).

Finansborgarrådet Karin Wanngård anser att tvärbanans Kistagren är en viktig infrastruktursatsning i Stockholm och skriver att ”det är glädjande att vi nu kan fatta beslut om detta“ samt ”att marken är en grundförutsättning för att projektet ska kunna komma vidare.”

Det är i den östra delen av flygplatsområdet som SL planerar att bygga ut tvärbanans Kistagren.

Kistagrenen

Den nya grenen ska gå mellan Norra Ulvsunda till Helenelund och ska byggas i två etapper.

En första sträcka mellan Norra Ulvsunda och Ursvik beräknas starta för trafik år 2021 och Norra Ulvsunda till Helenelund år 2023.

Stationer: Norra Ulvsunda, Bromma Blocks, Bromma flygplats, Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund